Dit boek verscheen in 2006.

Eerder verscheen o.a. 'Maak je Hemel op Aarde'.


Meer informatie: Centrum voor spiritueel inzicht .

Hier kun je ook je eigen DNA-code opvragen (€ 30).

"Iedere ziel bezit een unieke code die de persoonlijke levensopdracht beschrijft. In dit boek leer je hoe jij zelf deze DNA-code van je ziel kunt ontdekken en ontcijferen."


DNA-code?

Een DNA-code van de ziel bestaat uit vier elementen:

  • Sfeer (1 - 3)
  • Trap (1 - 7)
  • Stadium (1 -3)
  • Fase (1 -7)

    Een DNA-code wordt als volgt geschreven:


1.6/3.1

Deze code betekent: samenwerken (3.1) om beter angsten te ervaren (1.6.).
Sfeer - 1, Trap - 6, Stadium - 3, Fase - 1.


441?

In de tabel hieronder zie je alle mogelijke codes met de twee bijbehorende kernwoorden.

Voor 3.1 is het kernwoord SAMENWERKEN, voor 1.6 is dat ANGST TOELATEN.

Met deze kernwoorden zie je dus dat je moet samenwerken om je angst toe te laten.

Er is een dna-code als de opdracht bij je geboorte; er zijn ook dna-codes die je na evolutie wordt.

Een volgende dna-code is bijv. 2.1/1/2: VOLHOUDEN om te leren KIEZEN.

Bron: Pagina 187 van het boek.

Teller DNA-code Sfeer/trap Stadium/fase Sfeer/trap Stadium/fase
1 1.1/1.1 1.1 1.1 AANPAKKEN AANPAKKEN
2 1.1/1.2 1.1 1.2 AANPAKKEN VOLHOUDEN
3 1.1/1.3 1.1 1.3 AANPAKKEN STRIJDEN
4 1.1/1.4 1.1 1.4 AANPAKKEN AANTREKKEN
5 1.1/1.5 1.1 1.5 AANPAKKEN FOUTEN DURVEN MAKEN
6 1.1/1.6 1.1 1.6 AANPAKKEN ANGST TOELATEN
7 1.1/1.7 1.1 1.7 AANPAKKEN OPGEVEN
8 1.1/2.1 1.1 2.1 AANPAKKEN KIEZEN
9 1.1/2.2 1.1 2.2 AANPAKKEN WAARDEREN
10 1.1/2.3 1.1 2.3 AANPAKKEN VOELEN
11 1.1/2.4 1.1 2.4 AANPAKKEN RESPECTEREN
12 1.1/2.5 1.1 2.5 AANPAKKEN VERSTERVEN
13 1.1/2.6 1.1 2.6 AANPAKKEN ONDERZOEKEN
14 1.1/2.7 1.1 2.7 AANPAKKEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
15 1.1/3.1 1.1 3.1 AANPAKKEN SAMENWERKEN
16 1.1/3.2 1.1 3.2 AANPAKKEN DELEN
17 1.1/3.3 1.1 3.3 AANPAKKEN SEKSUALITEIT BELEVEN
18 1.1/3.4 1.1 3.4 AANPAKKEN BEGRIP OPBRENGEN
19 1.1/3.5 1.1 3.5 AANPAKKEN PASSIE
20 1.1/3.6 1.1 3.6 AANPAKKEN SPIRITUALITEIT
21 1.1/3.7 1.1 3.7 AANPAKKEN ONVOORWAARDELIJKHEID
22 1.2/1.1 1.2 1.1 VOLHOUDEN AANPAKKEN
23 1.2/1.2 1.2 1.2 VOLHOUDEN VOLHOUDEN
24 1.2/1.3 1.2 1.3 VOLHOUDEN STRIJDEN
25 1.2/1.4 1.2 1.4 VOLHOUDEN AANTREKKEN
26 1.2/1.5 1.2 1.5 VOLHOUDEN FOUTEN DURVEN MAKEN
27 1.2/1.6 1.2 1.6 VOLHOUDEN ANGST TOELATEN
28 1.2/1.7 1.2 1.7 VOLHOUDEN OPGEVEN
29 1.2/2.1 1.2 2.1 VOLHOUDEN KIEZEN
30 1.2/2.2 1.2 2.2 VOLHOUDEN WAARDEREN
31 1.2/2.3 1.2 2.3 VOLHOUDEN VOELEN
32 1.2/2.4 1.2 2.4 VOLHOUDEN RESPECTEREN
33 1.2/2.5 1.2 2.5 VOLHOUDEN VERSTERVEN
34 1.2/2.6 1.2 2.6 VOLHOUDEN ONDERZOEKEN
35 1.2/2.7 1.2 2.7 VOLHOUDEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
36 1.2/3.1 1.2 3.1 VOLHOUDEN SAMENWERKEN
37 1.2/3.2 1.2 3.2 VOLHOUDEN DELEN
38 1.2/3.3 1.2 3.3 VOLHOUDEN SEKSUALITEIT BELEVEN
39 1.2/3.4 1.2 3.4 VOLHOUDEN BEGRIP OPBRENGEN
40 1.2/3.5 1.2 3.5 VOLHOUDEN PASSIE
41 1.2/3.6 1.2 3.6 VOLHOUDEN SPIRITUALITEIT
42 1.2/3.7 1.2 3.7 VOLHOUDEN ONVOORWAARDELIJKHEID
43 1.3/1.1 1.3 1.1 STRIJDEN AANPAKKEN
44 1.3/1.2 1.3 1.2 STRIJDEN VOLHOUDEN
45 1.3/1.3 1.3 1.3 STRIJDEN STRIJDEN
46 1.3/1.4 1.3 1.4 STRIJDEN AANTREKKEN
47 1.3/1.5 1.3 1.5 STRIJDEN FOUTEN DURVEN MAKEN
48 1.3/1.6 1.3 1.6 STRIJDEN ANGST TOELATEN
49 1.3/1.7 1.3 1.7 STRIJDEN OPGEVEN
50 1.3/2.1 1.3 2.1 STRIJDEN KIEZEN
51 1.3/2.2 1.3 2.2 STRIJDEN WAARDEREN
52 1.3/2.3 1.3 2.3 STRIJDEN VOELEN
53 1.3/2.4 1.3 2.4 STRIJDEN RESPECTEREN
54 1.3/2.5 1.3 2.5 STRIJDEN VERSTERVEN
55 1.3/2.6 1.3 2.6 STRIJDEN ONDERZOEKEN
56 1.3/2.7 1.3 2.7 STRIJDEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
57 1.3/3.1 1.3 3.1 STRIJDEN SAMENWERKEN
58 1.3/3.2 1.3 3.2 STRIJDEN DELEN
59 1.3/3.3 1.3 3.3 STRIJDEN SEKSUALITEIT BELEVEN
60 1.3/3.4 1.3 3.4 STRIJDEN BEGRIP OPBRENGEN
61 1.3/3.5 1.3 3.5 STRIJDEN PASSIE
62 1.3/3.6 1.3 3.6 STRIJDEN SPIRITUALITEIT
63 1.3/3.7 1.3 3.7 STRIJDEN ONVOORWAARDELIJKHEID
64 1.4/1.1 1.4 1.1 AANTREKKEN AANPAKKEN
65 1.4/1.2 1.4 1.2 AANTREKKEN VOLHOUDEN
66 1.4/1.3 1.4 1.3 AANTREKKEN STRIJDEN
67 1.4/1.4 1.4 1.4 AANTREKKEN AANTREKKEN
68 1.4/1.5 1.4 1.5 AANTREKKEN FOUTEN DURVEN MAKEN
69 1.4/1.6 1.4 1.6 AANTREKKEN ANGST TOELATEN
70 1.4/1.7 1.4 1.7 AANTREKKEN OPGEVEN
71 1.4/2.1 1.4 2.1 AANTREKKEN KIEZEN
72 1.4/2.2 1.4 2.2 AANTREKKEN WAARDEREN
73 1.4/2.3 1.4 2.3 AANTREKKEN VOELEN
74 1.4/2.4 1.4 2.4 AANTREKKEN RESPECTEREN
75 1.4/2.5 1.4 2.5 AANTREKKEN VERSTERVEN
76 1.4/2.6 1.4 2.6 AANTREKKEN ONDERZOEKEN
77 1.4/2.7 1.4 2.7 AANTREKKEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
78 1.4/3.1 1.4 3.1 AANTREKKEN SAMENWERKEN
79 1.4/3.2 1.4 3.2 AANTREKKEN DELEN
80 1.4/3.3 1.4 3.3 AANTREKKEN SEKSUALITEIT BELEVEN
81 1.4/3.4 1.4 3.4 AANTREKKEN BEGRIP OPBRENGEN
82 1.4/3.5 1.4 3.5 AANTREKKEN PASSIE
83 1.4/3.6 1.4 3.6 AANTREKKEN SPIRITUALITEIT
84 1.4/3.7 1.4 3.7 AANTREKKEN ONVOORWAARDELIJKHEID
85 1.5/1.1 1.5 1.1 FOUTEN DURVEN MAKEN AANPAKKEN
86 1.5/1.2 1.5 1.2 FOUTEN DURVEN MAKEN VOLHOUDEN
87 1.5/1.3 1.5 1.3 FOUTEN DURVEN MAKEN STRIJDEN
88 1.5/1.4 1.5 1.4 FOUTEN DURVEN MAKEN AANTREKKEN
89 1.5/1.5 1.5 1.5 FOUTEN DURVEN MAKEN FOUTEN DURVEN MAKEN
90 1.5/1.6 1.5 1.6 FOUTEN DURVEN MAKEN ANGST TOELATEN
91 1.5/1.7 1.5 1.7 FOUTEN DURVEN MAKEN OPGEVEN
92 1.5/2.1 1.5 2.1 FOUTEN DURVEN MAKEN KIEZEN
93 1.5/2.2 1.5 2.2 FOUTEN DURVEN MAKEN WAARDEREN
94 1.5/2.3 1.5 2.3 FOUTEN DURVEN MAKEN VOELEN
95 1.5/2.4 1.5 2.4 FOUTEN DURVEN MAKEN RESPECTEREN
96 1.5/2.5 1.5 2.5 FOUTEN DURVEN MAKEN VERSTERVEN
97 1.5/2.6 1.5 2.6 FOUTEN DURVEN MAKEN ONDERZOEKEN
98 1.5/2.7 1.5 2.7 FOUTEN DURVEN MAKEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
99 1.5/3.1 1.5 3.1 FOUTEN DURVEN MAKEN SAMENWERKEN
100 1.5/3.2 1.5 3.2 FOUTEN DURVEN MAKEN DELEN
101 1.5/3.3 1.5 3.3 FOUTEN DURVEN MAKEN SEKSUALITEIT BELEVEN
102 1.5/3.4 1.5 3.4 FOUTEN DURVEN MAKEN BEGRIP OPBRENGEN
103 1.5/3.5 1.5 3.5 FOUTEN DURVEN MAKEN PASSIE
104 1.5/3.6 1.5 3.6 FOUTEN DURVEN MAKEN SPIRITUALITEIT
105 1.5/3.7 1.5 3.7 FOUTEN DURVEN MAKEN ONVOORWAARDELIJKHEID
106 1.6/1.1 1.6 1.1 ANGST TOELATEN AANPAKKEN
107 1.6/1.2 1.6 1.2 ANGST TOELATEN VOLHOUDEN
108 1.6/1.3 1.6 1.3 ANGST TOELATEN STRIJDEN
109 1.6/1.4 1.6 1.4 ANGST TOELATEN AANTREKKEN
110 1.6/1.5 1.6 1.5 ANGST TOELATEN FOUTEN DURVEN MAKEN
111 1.6/1.6 1.6 1.6 ANGST TOELATEN ANGST TOELATEN
112 1.6/1.7 1.6 1.7 ANGST TOELATEN OPGEVEN
113 1.6/2.1 1.6 2.1 ANGST TOELATEN KIEZEN
114 1.6/2.2 1.6 2.2 ANGST TOELATEN WAARDEREN
115 1.6/2.3 1.6 2.3 ANGST TOELATEN VOELEN
116 1.6/2.4 1.6 2.4 ANGST TOELATEN RESPECTEREN
117 1.6/2.5 1.6 2.5 ANGST TOELATEN VERSTERVEN
118 1.6/2.6 1.6 2.6 ANGST TOELATEN ONDERZOEKEN
119 1.6/2.7 1.6 2.7 ANGST TOELATEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
120 1.6/3.1 1.6 3.1 ANGST TOELATEN SAMENWERKEN
121 1.6/3.2 1.6 3.2 ANGST TOELATEN DELEN
122 1.6/3.3 1.6 3.3 ANGST TOELATEN SEKSUALITEIT BELEVEN
123 1.6/3.4 1.6 3.4 ANGST TOELATEN BEGRIP OPBRENGEN
124 1.6/3.5 1.6 3.5 ANGST TOELATEN PASSIE
125 1.6/3.6 1.6 3.6 ANGST TOELATEN SPIRITUALITEIT
126 1.6/3.7 1.6 3.7 ANGST TOELATEN ONVOORWAARDELIJKHEID
127 1.7/1.1 1.7 1.1 OPGEVEN AANPAKKEN
128 1.7/1.2 1.7 1.2 OPGEVEN VOLHOUDEN
129 1.7/1.3 1.7 1.3 OPGEVEN STRIJDEN
130 1.7/1.4 1.7 1.4 OPGEVEN AANTREKKEN
131 1.7/1.5 1.7 1.5 OPGEVEN FOUTEN DURVEN MAKEN
132 1.7/1.6 1.7 1.6 OPGEVEN ANGST TOELATEN
133 1.7/1.7 1.7 1.7 OPGEVEN OPGEVEN
134 1.7/2.1 1.7 2.1 OPGEVEN KIEZEN
135 1.7/2.2 1.7 2.2 OPGEVEN WAARDEREN
136 1.7/2.3 1.7 2.3 OPGEVEN VOELEN
137 1.7/2.4 1.7 2.4 OPGEVEN RESPECTEREN
138 1.7/2.5 1.7 2.5 OPGEVEN VERSTERVEN
139 1.7/2.6 1.7 2.6 OPGEVEN ONDERZOEKEN
140 1.7/2.7 1.7 2.7 OPGEVEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
141 1.7/3.1 1.7 3.1 OPGEVEN SAMENWERKEN
142 1.7/3.2 1.7 3.2 OPGEVEN DELEN
143 1.7/3.3 1.7 3.3 OPGEVEN SEKSUALITEIT BELEVEN
144 1.7/3.4 1.7 3.4 OPGEVEN BEGRIP OPBRENGEN
145 1.7/3.5 1.7 3.5 OPGEVEN PASSIE
146 1.7/3.6 1.7 3.6 OPGEVEN SPIRITUALITEIT
147 1.7/3.7 1.7 3.7 OPGEVEN ONVOORWAARDELIJKHEID
148 2.1/1.1 2.1 1.1 KIEZEN AANPAKKEN
149 2.1/1.2 2.1 1.2 KIEZEN VOLHOUDEN
150 2.1/1.3 2.1 1.3 KIEZEN STRIJDEN
151 2.1/1.4 2.1 1.4 KIEZEN AANTREKKEN
152 2.1/1.5 2.1 1.5 KIEZEN FOUTEN DURVEN MAKEN
153 2.1/1.6 2.1 1.6 KIEZEN ANGST TOELATEN
154 2.1/1.7 2.1 1.7 KIEZEN OPGEVEN
155 2.1/2.1 2.1 2.1 KIEZEN KIEZEN
156 2.1/2.2 2.1 2.2 KIEZEN WAARDEREN
157 2.1/2.3 2.1 2.3 KIEZEN VOELEN
158 2.1/2.4 2.1 2.4 KIEZEN RESPECTEREN
159 2.1/2.5 2.1 2.5 KIEZEN VERSTERVEN
160 2.1/2.6 2.1 2.6 KIEZEN ONDERZOEKEN
161 2.1/2.7 2.1 2.7 KIEZEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
162 2.1/3.1 2.1 3.1 KIEZEN SAMENWERKEN
163 2.1/3.2 2.1 3.2 KIEZEN DELEN
164 2.1/3.3 2.1 3.3 KIEZEN SEKSUALITEIT BELEVEN
165 2.1/3.4 2.1 3.4 KIEZEN BEGRIP OPBRENGEN
166 2.1/3.5 2.1 3.5 KIEZEN PASSIE
167 2.1/3.6 2.1 3.6 KIEZEN SPIRITUALITEIT
168 2.1/3.7 2.1 3.7 KIEZEN ONVOORWAARDELIJKHEID
169 2.2/1.1 2.2 1.1 WAARDEREN AANPAKKEN
170 2.2/1.2 2.2 1.2 WAARDEREN VOLHOUDEN
171 2.2/1.3 2.2 1.3 WAARDEREN STRIJDEN
172 2.2/1.4 2.2 1.4 WAARDEREN AANTREKKEN
173 2.2/1.5 2.2 1.5 WAARDEREN FOUTEN DURVEN MAKEN
174 2.2/1.6 2.2 1.6 WAARDEREN ANGST TOELATEN
175 2.2/1.7 2.2 1.7 WAARDEREN OPGEVEN
176 2.2/2.1 2.2 2.1 WAARDEREN KIEZEN
177 2.2/2.2 2.2 2.2 WAARDEREN WAARDEREN
178 2.2/2.3 2.2 2.3 WAARDEREN VOELEN
179 2.2/2.4 2.2 2.4 WAARDEREN RESPECTEREN
180 2.2/2.5 2.2 2.5 WAARDEREN VERSTERVEN
181 2.2/2.6 2.2 2.6 WAARDEREN ONDERZOEKEN
182 2.2/2.7 2.2 2.7 WAARDEREN GELDINGSDRANG LOSLATEN
183 2.2/3.1 2.2 3.1 WAARDEREN SAMENWERKEN
184 2.2/3.2 2.2 3.2 WAARDEREN DELEN
185 2.2/3.3 2.2 3.3 WAARDEREN SEKSUALITEIT BELEVEN
186 2.2/3.4 2.2 3.4 WAARDEREN BEGRIP OPBRENGEN
187 2.2/3.5 2.2 3.5 WAARDEREN PASSIE
188 2.2/3.6 2.2 3.6 WAARDEREN SPIRITUALITEIT
189 2.2/3.7 2.2 3.7 WAARDEREN ONVOORWAARDELIJKHEID
190 2.3/1.1 2.3 1.1 VOELEN AANPAKKEN
191 2.3/1.2 2.3 1.2 VOELEN VOLHOUDEN
192 2.3/1.3 2.3 1.3 VOELEN STRIJDEN
193 2.3/1.4 2.3 1.4 VOELEN AANTREKKEN
194 2.3/1.5 2.3 1.5 VOELEN FOUTEN DURVEN MAKEN
195 2.3/1.6 2.3 1.6 VOELEN ANGST TOELATEN
196 2.3/1.7 2.3 1.7 VOELEN OPGEVEN
197 2.3/2.1 2.3 2.1 VOELEN KIEZEN
198 2.3/2.2 2.3 2.2 VOELEN WAARDEREN
199 2.3/2.3 2.3 2.3 VOELEN VOELEN
200 2.3/2.4 2.3 2.4 VOELEN RESPECTEREN
201 2.3/2.5 2.3 2.5 VOELEN VERSTERVEN
202 2.3/2.6 2.3 2.6 VOELEN ONDERZOEKEN
203 2.3/2.7 2.3 2.7 VOELEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
204 2.3/3.1 2.3 3.1 VOELEN SAMENWERKEN
205 2.3/3.2 2.3 3.2 VOELEN DELEN
206 2.3/3.3 2.3 3.3 VOELEN SEKSUALITEIT BELEVEN
207 2.3/3.4 2.3 3.4 VOELEN BEGRIP OPBRENGEN
208 2.3/3.5 2.3 3.5 VOELEN PASSIE
209 2.3/3.6 2.3 3.6 VOELEN SPIRITUALITEIT
210 2.3/3.7 2.3 3.7 VOELEN ONVOORWAARDELIJKHEID
211 2.4/1.1 2.4 1.1 RESPECTEREN AANPAKKEN
212 2.4/1.2 2.4 1.2 RESPECTEREN VOLHOUDEN
213 2.4/1.3 2.4 1.3 RESPECTEREN STRIJDEN
214 2.4/1.4 2.4 1.4 RESPECTEREN AANTREKKEN
215 2.4/1.5 2.4 1.5 RESPECTEREN FOUTEN DURVEN MAKEN
216 2.4/1.6 2.4 1.6 RESPECTEREN ANGST TOELATEN
217 2.4/1.7 2.4 1.7 RESPECTEREN OPGEVEN
218 2.4/2.1 2.4 2.1 RESPECTEREN KIEZEN
219 2.4/2.2 2.4 2.2 RESPECTEREN WAARDEREN
220 2.4/2.3 2.4 2.3 RESPECTEREN VOELEN
221 2.4/2.4 2.4 2.4 RESPECTEREN RESPECTEREN
222 2.4/2.5 2.4 2.5 RESPECTEREN VERSTERVEN
223 2.4/2.6 2.4 2.6 RESPECTEREN ONDERZOEKEN
224 2.4/2.7 2.4 2.7 RESPECTEREN GELDINGSDRANG LOSLATEN
225 2.4/3.1 2.4 3.1 RESPECTEREN SAMENWERKEN
226 2.4/3.2 2.4 3.2 RESPECTEREN DELEN
227 2.4/3.3 2.4 3.3 RESPECTEREN SEKSUALITEIT BELEVEN
228 2.4/3.4 2.4 3.4 RESPECTEREN BEGRIP OPBRENGEN
229 2.4/3.5 2.4 3.5 RESPECTEREN PASSIE
230 2.4/3.6 2.4 3.6 RESPECTEREN SPIRITUALITEIT
231 2.4/3.7 2.4 3.7 RESPECTEREN ONVOORWAARDELIJKHEID
232 2.5/1.1 2.5 1.1 VERSTERVEN AANPAKKEN
233 2.5/1.2 2.5 1.2 VERSTERVEN VOLHOUDEN
234 2.5/1.3 2.5 1.3 VERSTERVEN STRIJDEN
235 2.5/1.4 2.5 1.4 VERSTERVEN AANTREKKEN
236 2.5/1.5 2.5 1.5 VERSTERVEN FOUTEN DURVEN MAKEN
237 2.5/1.6 2.5 1.6 VERSTERVEN ANGST TOELATEN
238 2.5/1.7 2.5 1.7 VERSTERVEN OPGEVEN
239 2.5/2.1 2.5 2.1 VERSTERVEN KIEZEN
240 2.5/2.2 2.5 2.2 VERSTERVEN WAARDEREN
241 2.5/2.3 2.5 2.3 VERSTERVEN VOELEN
242 2.5/2.4 2.5 2.4 VERSTERVEN RESPECTEREN
243 2.5/2.5 2.5 2.5 VERSTERVEN VERSTERVEN
244 2.5/2.6 2.5 2.6 VERSTERVEN ONDERZOEKEN
245 2.5/2.7 2.5 2.7 VERSTERVEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
246 2.5/3.1 2.5 3.1 VERSTERVEN SAMENWERKEN
247 2.5/3.2 2.5 3.2 VERSTERVEN DELEN
248 2.5/3.3 2.5 3.3 VERSTERVEN SEKSUALITEIT BELEVEN
249 2.5/3.4 2.5 3.4 VERSTERVEN BEGRIP OPBRENGEN
250 2.5/3.5 2.5 3.5 VERSTERVEN PASSIE
251 2.5/3.6 2.5 3.6 VERSTERVEN SPIRITUALITEIT
252 2.5/3.7 2.5 3.7 VERSTERVEN ONVOORWAARDELIJKHEID
253 2.6/1.1 2.6 1.1 ONDERZOEKEN AANPAKKEN
254 2.6/1.2 2.6 1.2 ONDERZOEKEN VOLHOUDEN
255 2.6/1.3 2.6 1.3 ONDERZOEKEN STRIJDEN
256 2.6/1.4 2.6 1.4 ONDERZOEKEN AANTREKKEN
257 2.6/1.5 2.6 1.5 ONDERZOEKEN FOUTEN DURVEN MAKEN
258 2.6/1.6 2.6 1.6 ONDERZOEKEN ANGST TOELATEN
259 2.6/1.7 2.6 1.7 ONDERZOEKEN OPGEVEN
260 2.6/2.1 2.6 2.1 ONDERZOEKEN KIEZEN
261 2.6/2.2 2.6 2.2 ONDERZOEKEN WAARDEREN
262 2.6/2.3 2.6 2.3 ONDERZOEKEN VOELEN
263 2.6/2.4 2.6 2.4 ONDERZOEKEN RESPECTEREN
264 2.6/2.5 2.6 2.5 ONDERZOEKEN VERSTERVEN
265 2.6/2.6 2.6 2.6 ONDERZOEKEN ONDERZOEKEN
266 2.6/2.7 2.6 2.7 ONDERZOEKEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
267 2.6/3.1 2.6 3.1 ONDERZOEKEN SAMENWERKEN
268 2.6/3.2 2.6 3.2 ONDERZOEKEN DELEN
269 2.6/3.3 2.6 3.3 ONDERZOEKEN SEKSUALITEIT BELEVEN
270 2.6/3.4 2.6 3.4 ONDERZOEKEN BEGRIP OPBRENGEN
271 2.6/3.5 2.6 3.5 ONDERZOEKEN PASSIE
272 2.6/3.6 2.6 3.6 ONDERZOEKEN SPIRITUALITEIT
273 2.6/3.7 2.6 3.7 ONDERZOEKEN ONVOORWAARDELIJKHEID
274 2.7/1.1 2.7 1.1 GELDINGSDRANG LOSLATEN AANPAKKEN
275 2.7/1.2 2.7 1.2 GELDINGSDRANG LOSLATEN VOLHOUDEN
276 2.7/1.3 2.7 1.3 GELDINGSDRANG LOSLATEN STRIJDEN
277 2.7/1.4 2.7 1.4 GELDINGSDRANG LOSLATEN AANTREKKEN
278 2.7/1.5 2.7 1.5 GELDINGSDRANG LOSLATEN FOUTEN DURVEN MAKEN
279 2.7/1.6 2.7 1.6 GELDINGSDRANG LOSLATEN ANGST TOELATEN
280 2.7/1.7 2.7 1.7 GELDINGSDRANG LOSLATEN OPGEVEN
281 2.7/2.1 2.7 2.1 GELDINGSDRANG LOSLATEN KIEZEN
282 2.7/2.2 2.7 2.2 GELDINGSDRANG LOSLATEN WAARDEREN
283 2.7/2.3 2.7 2.3 GELDINGSDRANG LOSLATEN VOELEN
284 2.7/2.4 2.7 2.4 GELDINGSDRANG LOSLATEN RESPECTEREN
285 2.7/2.5 2.7 2.5 GELDINGSDRANG LOSLATEN VERSTERVEN
286 2.7/2.6 2.7 2.6 GELDINGSDRANG LOSLATEN ONDERZOEKEN
287 2.7/2.7 2.7 2.7 GELDINGSDRANG LOSLATEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
288 2.7/3.1 2.7 3.1 GELDINGSDRANG LOSLATEN SAMENWERKEN
289 2.7/3.2 2.7 3.2 GELDINGSDRANG LOSLATEN DELEN
290 2.7/3.3 2.7 3.3 GELDINGSDRANG LOSLATEN SEKSUALITEIT BELEVEN
291 2.7/3.4 2.7 3.4 GELDINGSDRANG LOSLATEN BEGRIP OPBRENGEN
292 2.7/3.5 2.7 3.5 GELDINGSDRANG LOSLATEN PASSIE
293 2.7/3.6 2.7 3.6 GELDINGSDRANG LOSLATEN SPIRITUALITEIT
294 2.7/3.7 2.7 3.7 GELDINGSDRANG LOSLATEN ONVOORWAARDELIJKHEID
295 3.1/1.1 3.1 1.1 SAMENWERKEN AANPAKKEN
296 3.1/1.2 3.1 1.2 SAMENWERKEN VOLHOUDEN
297 3.1/1.3 3.1 1.3 SAMENWERKEN STRIJDEN
298 3.1/1.4 3.1 1.4 SAMENWERKEN AANTREKKEN
299 3.1/1.5 3.1 1.5 SAMENWERKEN FOUTEN DURVEN MAKEN
300 3.1/1.6 3.1 1.6 SAMENWERKEN ANGST TOELATEN
301 3.1/1.7 3.1 1.7 SAMENWERKEN OPGEVEN
302 3.1/2.1 3.1 2.1 SAMENWERKEN KIEZEN
303 3.1/2.2 3.1 2.2 SAMENWERKEN WAARDEREN
304 3.1/2.3 3.1 2.3 SAMENWERKEN VOELEN
305 3.1/2.4 3.1 2.4 SAMENWERKEN RESPECTEREN
306 3.1/2.5 3.1 2.5 SAMENWERKEN VERSTERVEN
307 3.1/2.6 3.1 2.6 SAMENWERKEN ONDERZOEKEN
308 3.1/2.7 3.1 2.7 SAMENWERKEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
309 3.1/3.1 3.1 3.1 SAMENWERKEN SAMENWERKEN
310 3.1/3.2 3.1 3.2 SAMENWERKEN DELEN
311 3.1/3.3 3.1 3.3 SAMENWERKEN SEKSUALITEIT BELEVEN
312 3.1/3.4 3.1 3.4 SAMENWERKEN BEGRIP OPBRENGEN
313 3.1/3.5 3.1 3.5 SAMENWERKEN PASSIE
314 3.1/3.6 3.1 3.6 SAMENWERKEN SPIRITUALITEIT
315 3.1/3.7 3.1 3.7 SAMENWERKEN ONVOORWAARDELIJKHEID
316 3.2/1.1 3.2 1.1 DELEN AANPAKKEN
317 3.2/1.2 3.2 1.2 DELEN VOLHOUDEN
318 3.2/1.3 3.2 1.3 DELEN STRIJDEN
319 3.2/1.4 3.2 1.4 DELEN AANTREKKEN
320 3.2/1.5 3.2 1.5 DELEN FOUTEN DURVEN MAKEN
321 3.2/1.6 3.2 1.6 DELEN ANGST TOELATEN
322 3.2/1.7 3.2 1.7 DELEN OPGEVEN
323 3.2/2.1 3.2 2.1 DELEN KIEZEN
324 3.2/2.2 3.2 2.2 DELEN WAARDEREN
325 3.2/2.3 3.2 2.3 DELEN VOELEN
326 3.2/2.4 3.2 2.4 DELEN RESPECTEREN
327 3.2/2.5 3.2 2.5 DELEN VERSTERVEN
328 3.2/2.6 3.2 2.6 DELEN ONDERZOEKEN
329 3.2/2.7 3.2 2.7 DELEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
330 3.2/3.1 3.2 3.1 DELEN SAMENWERKEN
331 3.2/3.2 3.2 3.2 DELEN DELEN
332 3.2/3.3 3.2 3.3 DELEN SEKSUALITEIT BELEVEN
333 3.2/3.4 3.2 3.4 DELEN BEGRIP OPBRENGEN
334 3.2/3.5 3.2 3.5 DELEN PASSIE
335 3.2/3.6 3.2 3.6 DELEN SPIRITUALITEIT
336 3.2/3.7 3.2 3.7 DELEN ONVOORWAARDELIJKHEID
337 3.3/1.1 3.3 1.1 SEKSUALITEIT BELEVEN AANPAKKEN
338 3.3/1.2 3.3 1.2 SEKSUALITEIT BELEVEN VOLHOUDEN
339 3.3/1.3 3.3 1.3 SEKSUALITEIT BELEVEN STRIJDEN
340 3.3/1.4 3.3 1.4 SEKSUALITEIT BELEVEN AANTREKKEN
341 3.3/1.5 3.3 1.5 SEKSUALITEIT BELEVEN FOUTEN DURVEN MAKEN
342 3.3/1.6 3.3 1.6 SEKSUALITEIT BELEVEN ANGST TOELATEN
343 3.3/1.7 3.3 1.7 SEKSUALITEIT BELEVEN OPGEVEN
344 3.3/2.1 3.3 2.1 SEKSUALITEIT BELEVEN KIEZEN
345 3.3/2.2 3.3 2.2 SEKSUALITEIT BELEVEN WAARDEREN
346 3.3/2.3 3.3 2.3 SEKSUALITEIT BELEVEN VOELEN
347 3.3/2.4 3.3 2.4 SEKSUALITEIT BELEVEN RESPECTEREN
348 3.3/2.5 3.3 2.5 SEKSUALITEIT BELEVEN VERSTERVEN
349 3.3/2.6 3.3 2.6 SEKSUALITEIT BELEVEN ONDERZOEKEN
350 3.3/2.7 3.3 2.7 SEKSUALITEIT BELEVEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
351 3.3/3.1 3.3 3.1 SEKSUALITEIT BELEVEN SAMENWERKEN
352 3.3/3.2 3.3 3.2 SEKSUALITEIT BELEVEN DELEN
353 3.3/3.3 3.3 3.3 SEKSUALITEIT BELEVEN SEKSUALITEIT BELEVEN
354 3.3/3.4 3.3 3.4 SEKSUALITEIT BELEVEN BEGRIP OPBRENGEN
355 3.3/3.5 3.3 3.5 SEKSUALITEIT BELEVEN PASSIE
356 3.3/3.6 3.3 3.6 SEKSUALITEIT BELEVEN SPIRITUALITEIT
357 3.3/3.7 3.3 3.7 SEKSUALITEIT BELEVEN ONVOORWAARDELIJKHEID
358 3.4/1.1 3.4 1.1 BEGRIP OPBRENGEN AANPAKKEN
359 3.4/1.2 3.4 1.2 BEGRIP OPBRENGEN VOLHOUDEN
360 3.4/1.3 3.4 1.3 BEGRIP OPBRENGEN STRIJDEN
361 3.4/1.4 3.4 1.4 BEGRIP OPBRENGEN AANTREKKEN
362 3.4/1.5 3.4 1.5 BEGRIP OPBRENGEN FOUTEN DURVEN MAKEN
363 3.4/1.6 3.4 1.6 BEGRIP OPBRENGEN ANGST TOELATEN
364 3.4/1.7 3.4 1.7 BEGRIP OPBRENGEN OPGEVEN
365 3.4/2.1 3.4 2.1 BEGRIP OPBRENGEN KIEZEN
366 3.4/2.2 3.4 2.2 BEGRIP OPBRENGEN WAARDEREN
367 3.4/2.3 3.4 2.3 BEGRIP OPBRENGEN VOELEN
368 3.4/2.4 3.4 2.4 BEGRIP OPBRENGEN RESPECTEREN
369 3.4/2.5 3.4 2.5 BEGRIP OPBRENGEN VERSTERVEN
370 3.4/2.6 3.4 2.6 BEGRIP OPBRENGEN ONDERZOEKEN
371 3.4/2.7 3.4 2.7 BEGRIP OPBRENGEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
372 3.4/3.1 3.4 3.1 BEGRIP OPBRENGEN SAMENWERKEN
373 3.4/3.2 3.4 3.2 BEGRIP OPBRENGEN DELEN
374 3.4/3.3 3.4 3.3 BEGRIP OPBRENGEN SEKSUALITEIT BELEVEN
375 3.4/3.4 3.4 3.4 BEGRIP OPBRENGEN BEGRIP OPBRENGEN
376 3.4/3.5 3.4 3.5 BEGRIP OPBRENGEN PASSIE
377 3.4/3.6 3.4 3.6 BEGRIP OPBRENGEN SPIRITUALITEIT
378 3.4/3.7 3.4 3.7 BEGRIP OPBRENGEN ONVOORWAARDELIJKHEID
379 3.5/1.1 3.5 1.1 PASSIE AANPAKKEN
380 3.5/1.2 3.5 1.2 PASSIE VOLHOUDEN
381 3.5/1.3 3.5 1.3 PASSIE STRIJDEN
382 3.5/1.4 3.5 1.4 PASSIE AANTREKKEN
383 3.5/1.5 3.5 1.5 PASSIE FOUTEN DURVEN MAKEN
384 3.5/1.6 3.5 1.6 PASSIE ANGST TOELATEN
385 3.5/1.7 3.5 1.7 PASSIE OPGEVEN
386 3.5/2.1 3.5 2.1 PASSIE KIEZEN
387 3.5/2.2 3.5 2.2 PASSIE WAARDEREN
388 3.5/2.3 3.5 2.3 PASSIE VOELEN
389 3.5/2.4 3.5 2.4 PASSIE RESPECTEREN
390 3.5/2.5 3.5 2.5 PASSIE VERSTERVEN
391 3.5/2.6 3.5 2.6 PASSIE ONDERZOEKEN
392 3.5/2.7 3.5 2.7 PASSIE GELDINGSDRANG LOSLATEN
393 3.5/3.1 3.5 3.1 PASSIE SAMENWERKEN
394 3.5/3.2 3.5 3.2 PASSIE DELEN
395 3.5/3.3 3.5 3.3 PASSIE SEKSUALITEIT BELEVEN
396 3.5/3.4 3.5 3.4 PASSIE BEGRIP OPBRENGEN
397 3.5/3.5 3.5 3.5 PASSIE PASSIE
398 3.5/3.6 3.5 3.6 PASSIE SPIRITUALITEIT
399 3.5/3.7 3.5 3.7 PASSIE ONVOORWAARDELIJKHEID
400 3.6/1.1 3.6 1.1 SPIRITUALITEIT AANPAKKEN
401 3.6/1.2 3.6 1.2 SPIRITUALITEIT VOLHOUDEN
402 3.6/1.3 3.6 1.3 SPIRITUALITEIT STRIJDEN
403 3.6/1.4 3.6 1.4 SPIRITUALITEIT AANTREKKEN
404 3.6/1.5 3.6 1.5 SPIRITUALITEIT FOUTEN DURVEN MAKEN
405 3.6/1.6 3.6 1.6 SPIRITUALITEIT ANGST TOELATEN
406 3.6/1.7 3.6 1.7 SPIRITUALITEIT OPGEVEN
407 3.6/2.1 3.6 2.1 SPIRITUALITEIT KIEZEN
408 3.6/2.2 3.6 2.2 SPIRITUALITEIT WAARDEREN
409 3.6/2.3 3.6 2.3 SPIRITUALITEIT VOELEN
410 3.6/2.4 3.6 2.4 SPIRITUALITEIT RESPECTEREN
411 3.6/2.5 3.6 2.5 SPIRITUALITEIT VERSTERVEN
412 3.6/2.6 3.6 2.6 SPIRITUALITEIT ONDERZOEKEN
413 3.6/2.7 3.6 2.7 SPIRITUALITEIT GELDINGSDRANG LOSLATEN
414 3.6/3.1 3.6 3.1 SPIRITUALITEIT SAMENWERKEN
415 3.6/3.2 3.6 3.2 SPIRITUALITEIT DELEN
416 3.6/3.3 3.6 3.3 SPIRITUALITEIT SEKSUALITEIT BELEVEN
417 3.6/3.4 3.6 3.4 SPIRITUALITEIT BEGRIP OPBRENGEN
418 3.6/3.5 3.6 3.5 SPIRITUALITEIT PASSIE
419 3.6/3.6 3.6 3.6 SPIRITUALITEIT SPIRITUALITEIT
420 3.6/3.7 3.6 3.7 SPIRITUALITEIT ONVOORWAARDELIJKHEID
421 3.7/1.1 3.7 1.1 ONVOORWAARDELIJKHEID AANPAKKEN
422 3.7/1.2 3.7 1.2 ONVOORWAARDELIJKHEID VOLHOUDEN
423 3.7/1.3 3.7 1.3 ONVOORWAARDELIJKHEID STRIJDEN
424 3.7/1.4 3.7 1.4 ONVOORWAARDELIJKHEID AANTREKKEN
425 3.7/1.5 3.7 1.5 ONVOORWAARDELIJKHEID FOUTEN DURVEN MAKEN
426 3.7/1.6 3.7 1.6 ONVOORWAARDELIJKHEID ANGST TOELATEN
427 3.7/1.7 3.7 1.7 ONVOORWAARDELIJKHEID OPGEVEN
428 3.7/2.1 3.7 2.1 ONVOORWAARDELIJKHEID KIEZEN
429 3.7/2.2 3.7 2.2 ONVOORWAARDELIJKHEID WAARDEREN
430 3.7/2.3 3.7 2.3 ONVOORWAARDELIJKHEID VOELEN
431 3.7/2.4 3.7 2.4 ONVOORWAARDELIJKHEID RESPECTEREN
432 3.7/2.5 3.7 2.5 ONVOORWAARDELIJKHEID VERSTERVEN
433 3.7/2.6 3.7 2.6 ONVOORWAARDELIJKHEID ONDERZOEKEN
434 3.7/2.7 3.7 2.7 ONVOORWAARDELIJKHEID GELDINGSDRANG LOSLATEN
435 3.7/3.1 3.7 3.1 ONVOORWAARDELIJKHEID SAMENWERKEN
436 3.7/3.2 3.7 3.2 ONVOORWAARDELIJKHEID DELEN
437 3.7/3.3 3.7 3.3 ONVOORWAARDELIJKHEID SEKSUALITEIT BELEVEN
438 3.7/3.4 3.7 3.4 ONVOORWAARDELIJKHEID BEGRIP OPBRENGEN
439 3.7/3.5 3.7 3.5 ONVOORWAARDELIJKHEID PASSIE
440 3.7/3.6 3.7 3.6 ONVOORWAARDELIJKHEID SPIRITUALITEIT
441 3.7/3.7 3.7 3.7 ONVOORWAARDELIJKHEID ONVOORWAARDELIJKHEID
Teller DNA-code Sfeer/trap Stadium/fase Sfeer/trap Stadium/fase
1 1.1/1.1 1.1 1.1 AANPAKKEN AANPAKKEN
2 1.1/1.2 1.1 1.2 AANPAKKEN VOLHOUDEN
3 1.1/1.3 1.1 1.3 AANPAKKEN STRIJDEN
4 1.1/1.4 1.1 1.4 AANPAKKEN AANTREKKEN
5 1.1/1.5 1.1 1.5 AANPAKKEN FOUTEN DURVEN MAKEN
6 1.1/1.6 1.1 1.6 AANPAKKEN ANGST TOELATEN
7 1.1/1.7 1.1 1.7 AANPAKKEN OPGEVEN
8 1.1/2.1 1.1 2.1 AANPAKKEN KIEZEN
9 1.1/2.2 1.1 2.2 AANPAKKEN WAARDEREN
10 1.1/2.3 1.1 2.3 AANPAKKEN VOELEN
11 1.1/2.4 1.1 2.4 AANPAKKEN RESPECTEREN
12 1.1/2.5 1.1 2.5 AANPAKKEN VERSTERVEN
13 1.1/2.6 1.1 2.6 AANPAKKEN ONDERZOEKEN
14 1.1/2.7 1.1 2.7 AANPAKKEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
15 1.1/3.1 1.1 3.1 AANPAKKEN SAMENWERKEN
16 1.1/3.2 1.1 3.2 AANPAKKEN DELEN
17 1.1/3.3 1.1 3.3 AANPAKKEN SEKSUALITEIT BELEVEN
18 1.1/3.4 1.1 3.4 AANPAKKEN BEGRIP OPBRENGEN
19 1.1/3.5 1.1 3.5 AANPAKKEN PASSIE
20 1.1/3.6 1.1 3.6 AANPAKKEN SPIRITUALITEIT
21 1.1/3.7 1.1 3.7 AANPAKKEN ONVOORWAARDELIJKHEID
22 1.2/1.1 1.2 1.1 VOLHOUDEN AANPAKKEN
23 1.2/1.2 1.2 1.2 VOLHOUDEN VOLHOUDEN
24 1.2/1.3 1.2 1.3 VOLHOUDEN STRIJDEN
25 1.2/1.4 1.2 1.4 VOLHOUDEN AANTREKKEN
26 1.2/1.5 1.2 1.5 VOLHOUDEN FOUTEN DURVEN MAKEN
27 1.2/1.6 1.2 1.6 VOLHOUDEN ANGST TOELATEN
28 1.2/1.7 1.2 1.7 VOLHOUDEN OPGEVEN
29 1.2/2.1 1.2 2.1 VOLHOUDEN KIEZEN
30 1.2/2.2 1.2 2.2 VOLHOUDEN WAARDEREN
31 1.2/2.3 1.2 2.3 VOLHOUDEN VOELEN
32 1.2/2.4 1.2 2.4 VOLHOUDEN RESPECTEREN
33 1.2/2.5 1.2 2.5 VOLHOUDEN VERSTERVEN
34 1.2/2.6 1.2 2.6 VOLHOUDEN ONDERZOEKEN
35 1.2/2.7 1.2 2.7 VOLHOUDEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
36 1.2/3.1 1.2 3.1 VOLHOUDEN SAMENWERKEN
37 1.2/3.2 1.2 3.2 VOLHOUDEN DELEN
38 1.2/3.3 1.2 3.3 VOLHOUDEN SEKSUALITEIT BELEVEN
39 1.2/3.4 1.2 3.4 VOLHOUDEN BEGRIP OPBRENGEN
40 1.2/3.5 1.2 3.5 VOLHOUDEN PASSIE
41 1.2/3.6 1.2 3.6 VOLHOUDEN SPIRITUALITEIT
42 1.2/3.7 1.2 3.7 VOLHOUDEN ONVOORWAARDELIJKHEID
43 1.3/1.1 1.3 1.1 STRIJDEN AANPAKKEN
44 1.3/1.2 1.3 1.2 STRIJDEN VOLHOUDEN
45 1.3/1.3 1.3 1.3 STRIJDEN STRIJDEN
46 1.3/1.4 1.3 1.4 STRIJDEN AANTREKKEN
47 1.3/1.5 1.3 1.5 STRIJDEN FOUTEN DURVEN MAKEN
48 1.3/1.6 1.3 1.6 STRIJDEN ANGST TOELATEN
49 1.3/1.7 1.3 1.7 STRIJDEN OPGEVEN
50 1.3/2.1 1.3 2.1 STRIJDEN KIEZEN
51 1.3/2.2 1.3 2.2 STRIJDEN WAARDEREN
52 1.3/2.3 1.3 2.3 STRIJDEN VOELEN
53 1.3/2.4 1.3 2.4 STRIJDEN RESPECTEREN
54 1.3/2.5 1.3 2.5 STRIJDEN VERSTERVEN
55 1.3/2.6 1.3 2.6 STRIJDEN ONDERZOEKEN
56 1.3/2.7 1.3 2.7 STRIJDEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
57 1.3/3.1 1.3 3.1 STRIJDEN SAMENWERKEN
58 1.3/3.2 1.3 3.2 STRIJDEN DELEN
59 1.3/3.3 1.3 3.3 STRIJDEN SEKSUALITEIT BELEVEN
60 1.3/3.4 1.3 3.4 STRIJDEN BEGRIP OPBRENGEN
61 1.3/3.5 1.3 3.5 STRIJDEN PASSIE
62 1.3/3.6 1.3 3.6 STRIJDEN SPIRITUALITEIT
63 1.3/3.7 1.3 3.7 STRIJDEN ONVOORWAARDELIJKHEID
64 1.4/1.1 1.4 1.1 AANTREKKEN AANPAKKEN
65 1.4/1.2 1.4 1.2 AANTREKKEN VOLHOUDEN
66 1.4/1.3 1.4 1.3 AANTREKKEN STRIJDEN
67 1.4/1.4 1.4 1.4 AANTREKKEN AANTREKKEN
68 1.4/1.5 1.4 1.5 AANTREKKEN FOUTEN DURVEN MAKEN
69 1.4/1.6 1.4 1.6 AANTREKKEN ANGST TOELATEN
70 1.4/1.7 1.4 1.7 AANTREKKEN OPGEVEN
71 1.4/2.1 1.4 2.1 AANTREKKEN KIEZEN
72 1.4/2.2 1.4 2.2 AANTREKKEN WAARDEREN
73 1.4/2.3 1.4 2.3 AANTREKKEN VOELEN
74 1.4/2.4 1.4 2.4 AANTREKKEN RESPECTEREN
75 1.4/2.5 1.4 2.5 AANTREKKEN VERSTERVEN
76 1.4/2.6 1.4 2.6 AANTREKKEN ONDERZOEKEN
77 1.4/2.7 1.4 2.7 AANTREKKEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
78 1.4/3.1 1.4 3.1 AANTREKKEN SAMENWERKEN
79 1.4/3.2 1.4 3.2 AANTREKKEN DELEN
80 1.4/3.3 1.4 3.3 AANTREKKEN SEKSUALITEIT BELEVEN
81 1.4/3.4 1.4 3.4 AANTREKKEN BEGRIP OPBRENGEN
82 1.4/3.5 1.4 3.5 AANTREKKEN PASSIE
83 1.4/3.6 1.4 3.6 AANTREKKEN SPIRITUALITEIT
84 1.4/3.7 1.4 3.7 AANTREKKEN ONVOORWAARDELIJKHEID
85 1.5/1.1 1.5 1.1 FOUTEN DURVEN MAKEN AANPAKKEN
86 1.5/1.2 1.5 1.2 FOUTEN DURVEN MAKEN VOLHOUDEN
87 1.5/1.3 1.5 1.3 FOUTEN DURVEN MAKEN STRIJDEN
88 1.5/1.4 1.5 1.4 FOUTEN DURVEN MAKEN AANTREKKEN
89 1.5/1.5 1.5 1.5 FOUTEN DURVEN MAKEN FOUTEN DURVEN MAKEN
90 1.5/1.6 1.5 1.6 FOUTEN DURVEN MAKEN ANGST TOELATEN
91 1.5/1.7 1.5 1.7 FOUTEN DURVEN MAKEN OPGEVEN
92 1.5/2.1 1.5 2.1 FOUTEN DURVEN MAKEN KIEZEN
93 1.5/2.2 1.5 2.2 FOUTEN DURVEN MAKEN WAARDEREN
94 1.5/2.3 1.5 2.3 FOUTEN DURVEN MAKEN VOELEN
95 1.5/2.4 1.5 2.4 FOUTEN DURVEN MAKEN RESPECTEREN
96 1.5/2.5 1.5 2.5 FOUTEN DURVEN MAKEN VERSTERVEN
97 1.5/2.6 1.5 2.6 FOUTEN DURVEN MAKEN ONDERZOEKEN
98 1.5/2.7 1.5 2.7 FOUTEN DURVEN MAKEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
99 1.5/3.1 1.5 3.1 FOUTEN DURVEN MAKEN SAMENWERKEN
100 1.5/3.2 1.5 3.2 FOUTEN DURVEN MAKEN DELEN
101 1.5/3.3 1.5 3.3 FOUTEN DURVEN MAKEN SEKSUALITEIT BELEVEN
102 1.5/3.4 1.5 3.4 FOUTEN DURVEN MAKEN BEGRIP OPBRENGEN
103 1.5/3.5 1.5 3.5 FOUTEN DURVEN MAKEN PASSIE
104 1.5/3.6 1.5 3.6 FOUTEN DURVEN MAKEN SPIRITUALITEIT
105 1.5/3.7 1.5 3.7 FOUTEN DURVEN MAKEN ONVOORWAARDELIJKHEID
106 1.6/1.1 1.6 1.1 ANGST TOELATEN AANPAKKEN
107 1.6/1.2 1.6 1.2 ANGST TOELATEN VOLHOUDEN
108 1.6/1.3 1.6 1.3 ANGST TOELATEN STRIJDEN
109 1.6/1.4 1.6 1.4 ANGST TOELATEN AANTREKKEN
110 1.6/1.5 1.6 1.5 ANGST TOELATEN FOUTEN DURVEN MAKEN
111 1.6/1.6 1.6 1.6 ANGST TOELATEN ANGST TOELATEN
112 1.6/1.7 1.6 1.7 ANGST TOELATEN OPGEVEN
113 1.6/2.1 1.6 2.1 ANGST TOELATEN KIEZEN
114 1.6/2.2 1.6 2.2 ANGST TOELATEN WAARDEREN
115 1.6/2.3 1.6 2.3 ANGST TOELATEN VOELEN
116 1.6/2.4 1.6 2.4 ANGST TOELATEN RESPECTEREN
117 1.6/2.5 1.6 2.5 ANGST TOELATEN VERSTERVEN
118 1.6/2.6 1.6 2.6 ANGST TOELATEN ONDERZOEKEN
119 1.6/2.7 1.6 2.7 ANGST TOELATEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
120 1.6/3.1 1.6 3.1 ANGST TOELATEN SAMENWERKEN
121 1.6/3.2 1.6 3.2 ANGST TOELATEN DELEN
122 1.6/3.3 1.6 3.3 ANGST TOELATEN SEKSUALITEIT BELEVEN
123 1.6/3.4 1.6 3.4 ANGST TOELATEN BEGRIP OPBRENGEN
124 1.6/3.5 1.6 3.5 ANGST TOELATEN PASSIE
125 1.6/3.6 1.6 3.6 ANGST TOELATEN SPIRITUALITEIT
126 1.6/3.7 1.6 3.7 ANGST TOELATEN ONVOORWAARDELIJKHEID
127 1.7/1.1 1.7 1.1 OPGEVEN AANPAKKEN
128 1.7/1.2 1.7 1.2 OPGEVEN VOLHOUDEN
129 1.7/1.3 1.7 1.3 OPGEVEN STRIJDEN
130 1.7/1.4 1.7 1.4 OPGEVEN AANTREKKEN
131 1.7/1.5 1.7 1.5 OPGEVEN FOUTEN DURVEN MAKEN
132 1.7/1.6 1.7 1.6 OPGEVEN ANGST TOELATEN
133 1.7/1.7 1.7 1.7 OPGEVEN OPGEVEN
134 1.7/2.1 1.7 2.1 OPGEVEN KIEZEN
135 1.7/2.2 1.7 2.2 OPGEVEN WAARDEREN
136 1.7/2.3 1.7 2.3 OPGEVEN VOELEN
137 1.7/2.4 1.7 2.4 OPGEVEN RESPECTEREN
138 1.7/2.5 1.7 2.5 OPGEVEN VERSTERVEN
139 1.7/2.6 1.7 2.6 OPGEVEN ONDERZOEKEN
140 1.7/2.7 1.7 2.7 OPGEVEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
141 1.7/3.1 1.7 3.1 OPGEVEN SAMENWERKEN
142 1.7/3.2 1.7 3.2 OPGEVEN DELEN
143 1.7/3.3 1.7 3.3 OPGEVEN SEKSUALITEIT BELEVEN
144 1.7/3.4 1.7 3.4 OPGEVEN BEGRIP OPBRENGEN
145 1.7/3.5 1.7 3.5 OPGEVEN PASSIE
146 1.7/3.6 1.7 3.6 OPGEVEN SPIRITUALITEIT
147 1.7/3.7 1.7 3.7 OPGEVEN ONVOORWAARDELIJKHEID
148 2.1/1.1 2.1 1.1 KIEZEN AANPAKKEN
149 2.1/1.2 2.1 1.2 KIEZEN VOLHOUDEN
150 2.1/1.3 2.1 1.3 KIEZEN STRIJDEN
151 2.1/1.4 2.1 1.4 KIEZEN AANTREKKEN
152 2.1/1.5 2.1 1.5 KIEZEN FOUTEN DURVEN MAKEN
153 2.1/1.6 2.1 1.6 KIEZEN ANGST TOELATEN
154 2.1/1.7 2.1 1.7 KIEZEN OPGEVEN
155 2.1/2.1 2.1 2.1 KIEZEN KIEZEN
156 2.1/2.2 2.1 2.2 KIEZEN WAARDEREN
157 2.1/2.3 2.1 2.3 KIEZEN VOELEN
158 2.1/2.4 2.1 2.4 KIEZEN RESPECTEREN
159 2.1/2.5 2.1 2.5 KIEZEN VERSTERVEN
160 2.1/2.6 2.1 2.6 KIEZEN ONDERZOEKEN
161 2.1/2.7 2.1 2.7 KIEZEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
162 2.1/3.1 2.1 3.1 KIEZEN SAMENWERKEN
163 2.1/3.2 2.1 3.2 KIEZEN DELEN
164 2.1/3.3 2.1 3.3 KIEZEN SEKSUALITEIT BELEVEN
165 2.1/3.4 2.1 3.4 KIEZEN BEGRIP OPBRENGEN
166 2.1/3.5 2.1 3.5 KIEZEN PASSIE
167 2.1/3.6 2.1 3.6 KIEZEN SPIRITUALITEIT
168 2.1/3.7 2.1 3.7 KIEZEN ONVOORWAARDELIJKHEID
169 2.2/1.1 2.2 1.1 WAARDEREN AANPAKKEN
170 2.2/1.2 2.2 1.2 WAARDEREN VOLHOUDEN
171 2.2/1.3 2.2 1.3 WAARDEREN STRIJDEN
172 2.2/1.4 2.2 1.4 WAARDEREN AANTREKKEN
173 2.2/1.5 2.2 1.5 WAARDEREN FOUTEN DURVEN MAKEN
174 2.2/1.6 2.2 1.6 WAARDEREN ANGST TOELATEN
175 2.2/1.7 2.2 1.7 WAARDEREN OPGEVEN
176 2.2/2.1 2.2 2.1 WAARDEREN KIEZEN
177 2.2/2.2 2.2 2.2 WAARDEREN WAARDEREN
178 2.2/2.3 2.2 2.3 WAARDEREN VOELEN
179 2.2/2.4 2.2 2.4 WAARDEREN RESPECTEREN
180 2.2/2.5 2.2 2.5 WAARDEREN VERSTERVEN
181 2.2/2.6 2.2 2.6 WAARDEREN ONDERZOEKEN
182 2.2/2.7 2.2 2.7 WAARDEREN GELDINGSDRANG LOSLATEN
183 2.2/3.1 2.2 3.1 WAARDEREN SAMENWERKEN
184 2.2/3.2 2.2 3.2 WAARDEREN DELEN
185 2.2/3.3 2.2 3.3 WAARDEREN SEKSUALITEIT BELEVEN
186 2.2/3.4 2.2 3.4 WAARDEREN BEGRIP OPBRENGEN
187 2.2/3.5 2.2 3.5 WAARDEREN PASSIE
188 2.2/3.6 2.2 3.6 WAARDEREN SPIRITUALITEIT
189 2.2/3.7 2.2 3.7 WAARDEREN ONVOORWAARDELIJKHEID
190 2.3/1.1 2.3 1.1 VOELEN AANPAKKEN
191 2.3/1.2 2.3 1.2 VOELEN VOLHOUDEN
192 2.3/1.3 2.3 1.3 VOELEN STRIJDEN
193 2.3/1.4 2.3 1.4 VOELEN AANTREKKEN
194 2.3/1.5 2.3 1.5 VOELEN FOUTEN DURVEN MAKEN
195 2.3/1.6 2.3 1.6 VOELEN ANGST TOELATEN
196 2.3/1.7 2.3 1.7 VOELEN OPGEVEN
197 2.3/2.1 2.3 2.1 VOELEN KIEZEN
198 2.3/2.2 2.3 2.2 VOELEN WAARDEREN
199 2.3/2.3 2.3 2.3 VOELEN VOELEN
200 2.3/2.4 2.3 2.4 VOELEN RESPECTEREN
201 2.3/2.5 2.3 2.5 VOELEN VERSTERVEN
202 2.3/2.6 2.3 2.6 VOELEN ONDERZOEKEN
203 2.3/2.7 2.3 2.7 VOELEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
204 2.3/3.1 2.3 3.1 VOELEN SAMENWERKEN
205 2.3/3.2 2.3 3.2 VOELEN DELEN
206 2.3/3.3 2.3 3.3 VOELEN SEKSUALITEIT BELEVEN
207 2.3/3.4 2.3 3.4 VOELEN BEGRIP OPBRENGEN
208 2.3/3.5 2.3 3.5 VOELEN PASSIE
209 2.3/3.6 2.3 3.6 VOELEN SPIRITUALITEIT
210 2.3/3.7 2.3 3.7 VOELEN ONVOORWAARDELIJKHEID
211 2.4/1.1 2.4 1.1 RESPECTEREN AANPAKKEN
212 2.4/1.2 2.4 1.2 RESPECTEREN VOLHOUDEN
213 2.4/1.3 2.4 1.3 RESPECTEREN STRIJDEN
214 2.4/1.4 2.4 1.4 RESPECTEREN AANTREKKEN
215 2.4/1.5 2.4 1.5 RESPECTEREN FOUTEN DURVEN MAKEN
216 2.4/1.6 2.4 1.6 RESPECTEREN ANGST TOELATEN
217 2.4/1.7 2.4 1.7 RESPECTEREN OPGEVEN
218 2.4/2.1 2.4 2.1 RESPECTEREN KIEZEN
219 2.4/2.2 2.4 2.2 RESPECTEREN WAARDEREN
220 2.4/2.3 2.4 2.3 RESPECTEREN VOELEN
221 2.4/2.4 2.4 2.4 RESPECTEREN RESPECTEREN
222 2.4/2.5 2.4 2.5 RESPECTEREN VERSTERVEN
223 2.4/2.6 2.4 2.6 RESPECTEREN ONDERZOEKEN
224 2.4/2.7 2.4 2.7 RESPECTEREN GELDINGSDRANG LOSLATEN
225 2.4/3.1 2.4 3.1 RESPECTEREN SAMENWERKEN
226 2.4/3.2 2.4 3.2 RESPECTEREN DELEN
227 2.4/3.3 2.4 3.3 RESPECTEREN SEKSUALITEIT BELEVEN
228 2.4/3.4 2.4 3.4 RESPECTEREN BEGRIP OPBRENGEN
229 2.4/3.5 2.4 3.5 RESPECTEREN PASSIE
230 2.4/3.6 2.4 3.6 RESPECTEREN SPIRITUALITEIT
231 2.4/3.7 2.4 3.7 RESPECTEREN ONVOORWAARDELIJKHEID
232 2.5/1.1 2.5 1.1 VERSTERVEN AANPAKKEN
233 2.5/1.2 2.5 1.2 VERSTERVEN VOLHOUDEN
234 2.5/1.3 2.5 1.3 VERSTERVEN STRIJDEN
235 2.5/1.4 2.5 1.4 VERSTERVEN AANTREKKEN
236 2.5/1.5 2.5 1.5 VERSTERVEN FOUTEN DURVEN MAKEN
237 2.5/1.6 2.5 1.6 VERSTERVEN ANGST TOELATEN
238 2.5/1.7 2.5 1.7 VERSTERVEN OPGEVEN
239 2.5/2.1 2.5 2.1 VERSTERVEN KIEZEN
240 2.5/2.2 2.5 2.2 VERSTERVEN WAARDEREN
241 2.5/2.3 2.5 2.3 VERSTERVEN VOELEN
242 2.5/2.4 2.5 2.4 VERSTERVEN RESPECTEREN
243 2.5/2.5 2.5 2.5 VERSTERVEN VERSTERVEN
244 2.5/2.6 2.5 2.6 VERSTERVEN ONDERZOEKEN
245 2.5/2.7 2.5 2.7 VERSTERVEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
246 2.5/3.1 2.5 3.1 VERSTERVEN SAMENWERKEN
247 2.5/3.2 2.5 3.2 VERSTERVEN DELEN
248 2.5/3.3 2.5 3.3 VERSTERVEN SEKSUALITEIT BELEVEN
249 2.5/3.4 2.5 3.4 VERSTERVEN BEGRIP OPBRENGEN
250 2.5/3.5 2.5 3.5 VERSTERVEN PASSIE
251 2.5/3.6 2.5 3.6 VERSTERVEN SPIRITUALITEIT
252 2.5/3.7 2.5 3.7 VERSTERVEN ONVOORWAARDELIJKHEID
253 2.6/1.1 2.6 1.1 ONDERZOEKEN AANPAKKEN
254 2.6/1.2 2.6 1.2 ONDERZOEKEN VOLHOUDEN
255 2.6/1.3 2.6 1.3 ONDERZOEKEN STRIJDEN
256 2.6/1.4 2.6 1.4 ONDERZOEKEN AANTREKKEN
257 2.6/1.5 2.6 1.5 ONDERZOEKEN FOUTEN DURVEN MAKEN
258 2.6/1.6 2.6 1.6 ONDERZOEKEN ANGST TOELATEN
259 2.6/1.7 2.6 1.7 ONDERZOEKEN OPGEVEN
260 2.6/2.1 2.6 2.1 ONDERZOEKEN KIEZEN
261 2.6/2.2 2.6 2.2 ONDERZOEKEN WAARDEREN
262 2.6/2.3 2.6 2.3 ONDERZOEKEN VOELEN
263 2.6/2.4 2.6 2.4 ONDERZOEKEN RESPECTEREN
264 2.6/2.5 2.6 2.5 ONDERZOEKEN VERSTERVEN
265 2.6/2.6 2.6 2.6 ONDERZOEKEN ONDERZOEKEN
266 2.6/2.7 2.6 2.7 ONDERZOEKEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
267 2.6/3.1 2.6 3.1 ONDERZOEKEN SAMENWERKEN
268 2.6/3.2 2.6 3.2 ONDERZOEKEN DELEN
269 2.6/3.3 2.6 3.3 ONDERZOEKEN SEKSUALITEIT BELEVEN
270 2.6/3.4 2.6 3.4 ONDERZOEKEN BEGRIP OPBRENGEN
271 2.6/3.5 2.6 3.5 ONDERZOEKEN PASSIE
272 2.6/3.6 2.6 3.6 ONDERZOEKEN SPIRITUALITEIT
273 2.6/3.7 2.6 3.7 ONDERZOEKEN ONVOORWAARDELIJKHEID
274 2.7/1.1 2.7 1.1 GELDINGSDRANG LOSLATEN AANPAKKEN
275 2.7/1.2 2.7 1.2 GELDINGSDRANG LOSLATEN VOLHOUDEN
276 2.7/1.3 2.7 1.3 GELDINGSDRANG LOSLATEN STRIJDEN
277 2.7/1.4 2.7 1.4 GELDINGSDRANG LOSLATEN AANTREKKEN
278 2.7/1.5 2.7 1.5 GELDINGSDRANG LOSLATEN FOUTEN DURVEN MAKEN
279 2.7/1.6 2.7 1.6 GELDINGSDRANG LOSLATEN ANGST TOELATEN
280 2.7/1.7 2.7 1.7 GELDINGSDRANG LOSLATEN OPGEVEN
281 2.7/2.1 2.7 2.1 GELDINGSDRANG LOSLATEN KIEZEN
282 2.7/2.2 2.7 2.2 GELDINGSDRANG LOSLATEN WAARDEREN
283 2.7/2.3 2.7 2.3 GELDINGSDRANG LOSLATEN VOELEN
284 2.7/2.4 2.7 2.4 GELDINGSDRANG LOSLATEN RESPECTEREN
285 2.7/2.5 2.7 2.5 GELDINGSDRANG LOSLATEN VERSTERVEN
286 2.7/2.6 2.7 2.6 GELDINGSDRANG LOSLATEN ONDERZOEKEN
287 2.7/2.7 2.7 2.7 GELDINGSDRANG LOSLATEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
288 2.7/3.1 2.7 3.1 GELDINGSDRANG LOSLATEN SAMENWERKEN
289 2.7/3.2 2.7 3.2 GELDINGSDRANG LOSLATEN DELEN
290 2.7/3.3 2.7 3.3 GELDINGSDRANG LOSLATEN SEKSUALITEIT BELEVEN
291 2.7/3.4 2.7 3.4 GELDINGSDRANG LOSLATEN BEGRIP OPBRENGEN
292 2.7/3.5 2.7 3.5 GELDINGSDRANG LOSLATEN PASSIE
293 2.7/3.6 2.7 3.6 GELDINGSDRANG LOSLATEN SPIRITUALITEIT
294 2.7/3.7 2.7 3.7 GELDINGSDRANG LOSLATEN ONVOORWAARDELIJKHEID
295 3.1/1.1 3.1 1.1 SAMENWERKEN AANPAKKEN
296 3.1/1.2 3.1 1.2 SAMENWERKEN VOLHOUDEN
297 3.1/1.3 3.1 1.3 SAMENWERKEN STRIJDEN
298 3.1/1.4 3.1 1.4 SAMENWERKEN AANTREKKEN
299 3.1/1.5 3.1 1.5 SAMENWERKEN FOUTEN DURVEN MAKEN
300 3.1/1.6 3.1 1.6 SAMENWERKEN ANGST TOELATEN
301 3.1/1.7 3.1 1.7 SAMENWERKEN OPGEVEN
302 3.1/2.1 3.1 2.1 SAMENWERKEN KIEZEN
303 3.1/2.2 3.1 2.2 SAMENWERKEN WAARDEREN
304 3.1/2.3 3.1 2.3 SAMENWERKEN VOELEN
305 3.1/2.4 3.1 2.4 SAMENWERKEN RESPECTEREN
306 3.1/2.5 3.1 2.5 SAMENWERKEN VERSTERVEN
307 3.1/2.6 3.1 2.6 SAMENWERKEN ONDERZOEKEN
308 3.1/2.7 3.1 2.7 SAMENWERKEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
309 3.1/3.1 3.1 3.1 SAMENWERKEN SAMENWERKEN
310 3.1/3.2 3.1 3.2 SAMENWERKEN DELEN
311 3.1/3.3 3.1 3.3 SAMENWERKEN SEKSUALITEIT BELEVEN
312 3.1/3.4 3.1 3.4 SAMENWERKEN BEGRIP OPBRENGEN
313 3.1/3.5 3.1 3.5 SAMENWERKEN PASSIE
314 3.1/3.6 3.1 3.6 SAMENWERKEN SPIRITUALITEIT
315 3.1/3.7 3.1 3.7 SAMENWERKEN ONVOORWAARDELIJKHEID
316 3.2/1.1 3.2 1.1 DELEN AANPAKKEN
317 3.2/1.2 3.2 1.2 DELEN VOLHOUDEN
318 3.2/1.3 3.2 1.3 DELEN STRIJDEN
319 3.2/1.4 3.2 1.4 DELEN AANTREKKEN
320 3.2/1.5 3.2 1.5 DELEN FOUTEN DURVEN MAKEN
321 3.2/1.6 3.2 1.6 DELEN ANGST TOELATEN
322 3.2/1.7 3.2 1.7 DELEN OPGEVEN
323 3.2/2.1 3.2 2.1 DELEN KIEZEN
324 3.2/2.2 3.2 2.2 DELEN WAARDEREN
325 3.2/2.3 3.2 2.3 DELEN VOELEN
326 3.2/2.4 3.2 2.4 DELEN RESPECTEREN
327 3.2/2.5 3.2 2.5 DELEN VERSTERVEN
328 3.2/2.6 3.2 2.6 DELEN ONDERZOEKEN
329 3.2/2.7 3.2 2.7 DELEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
330 3.2/3.1 3.2 3.1 DELEN SAMENWERKEN
331 3.2/3.2 3.2 3.2 DELEN DELEN
332 3.2/3.3 3.2 3.3 DELEN SEKSUALITEIT BELEVEN
333 3.2/3.4 3.2 3.4 DELEN BEGRIP OPBRENGEN
334 3.2/3.5 3.2 3.5 DELEN PASSIE
335 3.2/3.6 3.2 3.6 DELEN SPIRITUALITEIT
336 3.2/3.7 3.2 3.7 DELEN ONVOORWAARDELIJKHEID
337 3.3/1.1 3.3 1.1 SEKSUALITEIT BELEVEN AANPAKKEN
338 3.3/1.2 3.3 1.2 SEKSUALITEIT BELEVEN VOLHOUDEN
339 3.3/1.3 3.3 1.3 SEKSUALITEIT BELEVEN STRIJDEN
340 3.3/1.4 3.3 1.4 SEKSUALITEIT BELEVEN AANTREKKEN
341 3.3/1.5 3.3 1.5 SEKSUALITEIT BELEVEN FOUTEN DURVEN MAKEN
342 3.3/1.6 3.3 1.6 SEKSUALITEIT BELEVEN ANGST TOELATEN
343 3.3/1.7 3.3 1.7 SEKSUALITEIT BELEVEN OPGEVEN
344 3.3/2.1 3.3 2.1 SEKSUALITEIT BELEVEN KIEZEN
345 3.3/2.2 3.3 2.2 SEKSUALITEIT BELEVEN WAARDEREN
346 3.3/2.3 3.3 2.3 SEKSUALITEIT BELEVEN VOELEN
347 3.3/2.4 3.3 2.4 SEKSUALITEIT BELEVEN RESPECTEREN
348 3.3/2.5 3.3 2.5 SEKSUALITEIT BELEVEN VERSTERVEN
349 3.3/2.6 3.3 2.6 SEKSUALITEIT BELEVEN ONDERZOEKEN
350 3.3/2.7 3.3 2.7 SEKSUALITEIT BELEVEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
351 3.3/3.1 3.3 3.1 SEKSUALITEIT BELEVEN SAMENWERKEN
352 3.3/3.2 3.3 3.2 SEKSUALITEIT BELEVEN DELEN
353 3.3/3.3 3.3 3.3 SEKSUALITEIT BELEVEN SEKSUALITEIT BELEVEN
354 3.3/3.4 3.3 3.4 SEKSUALITEIT BELEVEN BEGRIP OPBRENGEN
355 3.3/3.5 3.3 3.5 SEKSUALITEIT BELEVEN PASSIE
356 3.3/3.6 3.3 3.6 SEKSUALITEIT BELEVEN SPIRITUALITEIT
357 3.3/3.7 3.3 3.7 SEKSUALITEIT BELEVEN ONVOORWAARDELIJKHEID
358 3.4/1.1 3.4 1.1 BEGRIP OPBRENGEN AANPAKKEN
359 3.4/1.2 3.4 1.2 BEGRIP OPBRENGEN VOLHOUDEN
360 3.4/1.3 3.4 1.3 BEGRIP OPBRENGEN STRIJDEN
361 3.4/1.4 3.4 1.4 BEGRIP OPBRENGEN AANTREKKEN
362 3.4/1.5 3.4 1.5 BEGRIP OPBRENGEN FOUTEN DURVEN MAKEN
363 3.4/1.6 3.4 1.6 BEGRIP OPBRENGEN ANGST TOELATEN
364 3.4/1.7 3.4 1.7 BEGRIP OPBRENGEN OPGEVEN
365 3.4/2.1 3.4 2.1 BEGRIP OPBRENGEN KIEZEN
366 3.4/2.2 3.4 2.2 BEGRIP OPBRENGEN WAARDEREN
367 3.4/2.3 3.4 2.3 BEGRIP OPBRENGEN VOELEN
368 3.4/2.4 3.4 2.4 BEGRIP OPBRENGEN RESPECTEREN
369 3.4/2.5 3.4 2.5 BEGRIP OPBRENGEN VERSTERVEN
370 3.4/2.6 3.4 2.6 BEGRIP OPBRENGEN ONDERZOEKEN
371 3.4/2.7 3.4 2.7 BEGRIP OPBRENGEN GELDINGSDRANG LOSLATEN
372 3.4/3.1 3.4 3.1 BEGRIP OPBRENGEN SAMENWERKEN
373 3.4/3.2 3.4 3.2 BEGRIP OPBRENGEN DELEN
374 3.4/3.3 3.4 3.3 BEGRIP OPBRENGEN SEKSUALITEIT BELEVEN
375 3.4/3.4 3.4 3.4 BEGRIP OPBRENGEN BEGRIP OPBRENGEN
376 3.4/3.5 3.4 3.5 BEGRIP OPBRENGEN PASSIE
377 3.4/3.6 3.4 3.6 BEGRIP OPBRENGEN SPIRITUALITEIT
378 3.4/3.7 3.4 3.7 BEGRIP OPBRENGEN ONVOORWAARDELIJKHEID
379 3.5/1.1 3.5 1.1 PASSIE AANPAKKEN
380 3.5/1.2 3.5 1.2 PASSIE VOLHOUDEN
381 3.5/1.3 3.5 1.3 PASSIE STRIJDEN
382 3.5/1.4 3.5 1.4 PASSIE AANTREKKEN
383 3.5/1.5 3.5 1.5 PASSIE FOUTEN DURVEN MAKEN
384 3.5/1.6 3.5 1.6 PASSIE ANGST TOELATEN
385 3.5/1.7 3.5 1.7 PASSIE OPGEVEN
386 3.5/2.1 3.5 2.1 PASSIE KIEZEN
387 3.5/2.2 3.5 2.2 PASSIE WAARDEREN
388 3.5/2.3 3.5 2.3 PASSIE VOELEN
389 3.5/2.4 3.5 2.4 PASSIE RESPECTEREN
390 3.5/2.5 3.5 2.5 PASSIE VERSTERVEN
391 3.5/2.6 3.5 2.6 PASSIE ONDERZOEKEN
392 3.5/2.7 3.5 2.7 PASSIE GELDINGSDRANG LOSLATEN
393 3.5/3.1 3.5 3.1 PASSIE SAMENWERKEN
394 3.5/3.2 3.5 3.2 PASSIE DELEN
395 3.5/3.3 3.5 3.3 PASSIE SEKSUALITEIT BELEVEN
396 3.5/3.4 3.5 3.4 PASSIE BEGRIP OPBRENGEN
397 3.5/3.5 3.5 3.5 PASSIE PASSIE
398 3.5/3.6 3.5 3.6 PASSIE SPIRITUALITEIT
399 3.5/3.7 3.5 3.7 PASSIE ONVOORWAARDELIJKHEID
400 3.6/1.1 3.6 1.1 SPIRITUALITEIT AANPAKKEN
401 3.6/1.2 3.6 1.2 SPIRITUALITEIT VOLHOUDEN
402 3.6/1.3 3.6 1.3 SPIRITUALITEIT STRIJDEN
403 3.6/1.4 3.6 1.4 SPIRITUALITEIT AANTREKKEN
404 3.6/1.5 3.6 1.5 SPIRITUALITEIT FOUTEN DURVEN MAKEN
405 3.6/1.6 3.6 1.6 SPIRITUALITEIT ANGST TOELATEN
406 3.6/1.7 3.6 1.7 SPIRITUALITEIT OPGEVEN
407 3.6/2.1 3.6 2.1 SPIRITUALITEIT KIEZEN
408 3.6/2.2 3.6 2.2 SPIRITUALITEIT WAARDEREN
409 3.6/2.3 3.6 2.3 SPIRITUALITEIT VOELEN
410 3.6/2.4 3.6 2.4 SPIRITUALITEIT RESPECTEREN
411 3.6/2.5 3.6 2.5 SPIRITUALITEIT VERSTERVEN
412 3.6/2.6 3.6 2.6 SPIRITUALITEIT ONDERZOEKEN
413 3.6/2.7 3.6 2.7 SPIRITUALITEIT GELDINGSDRANG LOSLATEN
414 3.6/3.1 3.6 3.1 SPIRITUALITEIT SAMENWERKEN
415 3.6/3.2 3.6 3.2 SPIRITUALITEIT DELEN
416 3.6/3.3 3.6 3.3 SPIRITUALITEIT SEKSUALITEIT BELEVEN
417 3.6/3.4 3.6 3.4 SPIRITUALITEIT BEGRIP OPBRENGEN
418 3.6/3.5 3.6 3.5 SPIRITUALITEIT PASSIE
419 3.6/3.6 3.6 3.6 SPIRITUALITEIT SPIRITUALITEIT
420 3.6/3.7 3.6 3.7 SPIRITUALITEIT ONVOORWAARDELIJKHEID
421 3.7/1.1 3.7 1.1 ONVOORWAARDELIJKHEID AANPAKKEN
422 3.7/1.2 3.7 1.2 ONVOORWAARDELIJKHEID VOLHOUDEN
423 3.7/1.3 3.7 1.3 ONVOORWAARDELIJKHEID STRIJDEN
424 3.7/1.4 3.7 1.4 ONVOORWAARDELIJKHEID AANTREKKEN
425 3.7/1.5 3.7 1.5 ONVOORWAARDELIJKHEID FOUTEN DURVEN MAKEN
426 3.7/1.6 3.7 1.6 ONVOORWAARDELIJKHEID ANGST TOELATEN
427 3.7/1.7 3.7 1.7 ONVOORWAARDELIJKHEID OPGEVEN
428 3.7/2.1 3.7 2.1 ONVOORWAARDELIJKHEID KIEZEN
429 3.7/2.2 3.7 2.2 ONVOORWAARDELIJKHEID WAARDEREN
430 3.7/2.3 3.7 2.3 ONVOORWAARDELIJKHEID VOELEN
431 3.7/2.4 3.7 2.4 ONVOORWAARDELIJKHEID RESPECTEREN
432 3.7/2.5 3.7 2.5 ONVOORWAARDELIJKHEID VERSTERVEN
433 3.7/2.6 3.7 2.6 ONVOORWAARDELIJKHEID ONDERZOEKEN
434 3.7/2.7 3.7 2.7 ONVOORWAARDELIJKHEID GELDINGSDRANG LOSLATEN
435 3.7/3.1 3.7 3.1 ONVOORWAARDELIJKHEID SAMENWERKEN
436 3.7/3.2 3.7 3.2 ONVOORWAARDELIJKHEID DELEN
437 3.7/3.3 3.7 3.3 ONVOORWAARDELIJKHEID SEKSUALITEIT BELEVEN
438 3.7/3.4 3.7 3.4 ONVOORWAARDELIJKHEID BEGRIP OPBRENGEN
439 3.7/3.5 3.7 3.5 ONVOORWAARDELIJKHEID PASSIE
440 3.7/3.6 3.7 3.6 ONVOORWAARDELIJKHEID SPIRITUALITEIT
441 3.7/3.7 3.7 3.7 ONVOORWAARDELIJKHEID ONVOORWAARDELIJKHEID