Dit boek verscheen in 2006.

Eerder verscheen o.a. 'Maak je Hemel op Aarde'.


Meer informatie: Centrum voor spiritueel inzicht.

Hier kun je ook je eigen DNA-code opvragen (€ 30).

"Iedere ziel bezit een unieke code die de persoonlijke levensopdracht beschrijft. In dit boek leer je hoe jij zelf deze DNA-code van je ziel kunt ontdekken en ontcijferen."


DNA-code?

Een DNA-code van de ziel bestaat uit vier elementen:

  • Sfeer (1 - 3)
  • Trap (1 - 7)
  • Stadium (1 -3)
  • Fase (1 -7)

    Een DNA-code wordt als volgt geschreven:


1.6/3.1

Deze code betekent: samenwerken (3.1) om beter angsten te ervaren (1.6.).
Sfeer - 1, Trap - 6, Stadium - 3, Fase - 1.


441?

In de tabel hieronder zie je alle mogelijke codes met de twee bijbehorende kernwoorden.

Voor 3.1 is het kernwoord SAMENWERKEN, voor 1.6 is dat ANGST TOELATEN.

Met deze kernwoorden zie je dus dat je moet samenwerken om je angst toe te laten.

Er is een dna-code als de opdracht bij je geboorte; er zijn ook dna-codes die je na evolutie wordt.

Een volgende dna-code is bijv. 2.1/1/2: VOLHOUDEN om te leren KIEZEN.

Bron: Pagina 187 van het boek.

TellerDNA-codeSfeer/trapStadium/faseSfeer/trapStadium/fase
11.1/1.11.11.1AANPAKKENAANPAKKEN
21.1/1.21.11.2AANPAKKENVOLHOUDEN
31.1/1.31.11.3AANPAKKENSTRIJDEN
41.1/1.41.11.4AANPAKKENAANTREKKEN
51.1/1.51.11.5AANPAKKENFOUTEN DURVEN MAKEN
61.1/1.61.11.6AANPAKKENANGST TOELATEN
71.1/1.71.11.7AANPAKKENOPGEVEN
81.1/2.11.12.1AANPAKKENKIEZEN
91.1/2.21.12.2AANPAKKENWAARDEREN
101.1/2.31.12.3AANPAKKENVOELEN
111.1/2.41.12.4AANPAKKENRESPECTEREN
121.1/2.51.12.5AANPAKKENVERSTERVEN
131.1/2.61.12.6AANPAKKENONDERZOEKEN
141.1/2.71.12.7AANPAKKENGELDINGSDRANG LOSLATEN
151.1/3.11.13.1AANPAKKENSAMENWERKEN
161.1/3.21.13.2AANPAKKENDELEN
171.1/3.31.13.3AANPAKKENSEKSUALITEIT BELEVEN
181.1/3.41.13.4AANPAKKENBEGRIP OPBRENGEN
191.1/3.51.13.5AANPAKKENPASSIE
201.1/3.61.13.6AANPAKKENSPIRITUALITEIT
211.1/3.71.13.7AANPAKKENONVOORWAARDELIJKHEID
221.2/1.11.21.1VOLHOUDENAANPAKKEN
231.2/1.21.21.2VOLHOUDENVOLHOUDEN
241.2/1.31.21.3VOLHOUDENSTRIJDEN
251.2/1.41.21.4VOLHOUDENAANTREKKEN
261.2/1.51.21.5VOLHOUDENFOUTEN DURVEN MAKEN
271.2/1.61.21.6VOLHOUDENANGST TOELATEN
281.2/1.71.21.7VOLHOUDENOPGEVEN
291.2/2.11.22.1VOLHOUDENKIEZEN
301.2/2.21.22.2VOLHOUDENWAARDEREN
311.2/2.31.22.3VOLHOUDENVOELEN
321.2/2.41.22.4VOLHOUDENRESPECTEREN
331.2/2.51.22.5VOLHOUDENVERSTERVEN
341.2/2.61.22.6VOLHOUDENONDERZOEKEN
351.2/2.71.22.7VOLHOUDENGELDINGSDRANG LOSLATEN
361.2/3.11.23.1VOLHOUDENSAMENWERKEN
371.2/3.21.23.2VOLHOUDENDELEN
381.2/3.31.23.3VOLHOUDENSEKSUALITEIT BELEVEN
391.2/3.41.23.4VOLHOUDENBEGRIP OPBRENGEN
401.2/3.51.23.5VOLHOUDENPASSIE
411.2/3.61.23.6VOLHOUDENSPIRITUALITEIT
421.2/3.71.23.7VOLHOUDENONVOORWAARDELIJKHEID
431.3/1.11.31.1STRIJDENAANPAKKEN
441.3/1.21.31.2STRIJDENVOLHOUDEN
451.3/1.31.31.3STRIJDENSTRIJDEN
461.3/1.41.31.4STRIJDENAANTREKKEN
471.3/1.51.31.5STRIJDENFOUTEN DURVEN MAKEN
481.3/1.61.31.6STRIJDENANGST TOELATEN
491.3/1.71.31.7STRIJDENOPGEVEN
501.3/2.11.32.1STRIJDENKIEZEN
511.3/2.21.32.2STRIJDENWAARDEREN
521.3/2.31.32.3STRIJDENVOELEN
531.3/2.41.32.4STRIJDENRESPECTEREN
541.3/2.51.32.5STRIJDENVERSTERVEN
551.3/2.61.32.6STRIJDENONDERZOEKEN
561.3/2.71.32.7STRIJDENGELDINGSDRANG LOSLATEN
571.3/3.11.33.1STRIJDENSAMENWERKEN
581.3/3.21.33.2STRIJDENDELEN
591.3/3.31.33.3STRIJDENSEKSUALITEIT BELEVEN
601.3/3.41.33.4STRIJDENBEGRIP OPBRENGEN
611.3/3.51.33.5STRIJDENPASSIE
621.3/3.61.33.6STRIJDENSPIRITUALITEIT
631.3/3.71.33.7STRIJDENONVOORWAARDELIJKHEID
641.4/1.11.41.1AANTREKKENAANPAKKEN
651.4/1.21.41.2AANTREKKENVOLHOUDEN
661.4/1.31.41.3AANTREKKENSTRIJDEN
671.4/1.41.41.4AANTREKKENAANTREKKEN
681.4/1.51.41.5AANTREKKENFOUTEN DURVEN MAKEN
691.4/1.61.41.6AANTREKKENANGST TOELATEN
701.4/1.71.41.7AANTREKKENOPGEVEN
711.4/2.11.42.1AANTREKKENKIEZEN
721.4/2.21.42.2AANTREKKENWAARDEREN
731.4/2.31.42.3AANTREKKENVOELEN
741.4/2.41.42.4AANTREKKENRESPECTEREN
751.4/2.51.42.5AANTREKKENVERSTERVEN
761.4/2.61.42.6AANTREKKENONDERZOEKEN
771.4/2.71.42.7AANTREKKENGELDINGSDRANG LOSLATEN
781.4/3.11.43.1AANTREKKENSAMENWERKEN
791.4/3.21.43.2AANTREKKENDELEN
801.4/3.31.43.3AANTREKKENSEKSUALITEIT BELEVEN
811.4/3.41.43.4AANTREKKENBEGRIP OPBRENGEN
821.4/3.51.43.5AANTREKKENPASSIE
831.4/3.61.43.6AANTREKKENSPIRITUALITEIT
841.4/3.71.43.7AANTREKKENONVOORWAARDELIJKHEID
851.5/1.11.51.1FOUTEN DURVEN MAKENAANPAKKEN
861.5/1.21.51.2FOUTEN DURVEN MAKENVOLHOUDEN
871.5/1.31.51.3FOUTEN DURVEN MAKENSTRIJDEN
881.5/1.41.51.4FOUTEN DURVEN MAKENAANTREKKEN
891.5/1.51.51.5FOUTEN DURVEN MAKENFOUTEN DURVEN MAKEN
901.5/1.61.51.6FOUTEN DURVEN MAKENANGST TOELATEN
911.5/1.71.51.7FOUTEN DURVEN MAKENOPGEVEN
921.5/2.11.52.1FOUTEN DURVEN MAKENKIEZEN
931.5/2.21.52.2FOUTEN DURVEN MAKENWAARDEREN
941.5/2.31.52.3FOUTEN DURVEN MAKENVOELEN
951.5/2.41.52.4FOUTEN DURVEN MAKENRESPECTEREN
961.5/2.51.52.5FOUTEN DURVEN MAKENVERSTERVEN
971.5/2.61.52.6FOUTEN DURVEN MAKENONDERZOEKEN
981.5/2.71.52.7FOUTEN DURVEN MAKENGELDINGSDRANG LOSLATEN
991.5/3.11.53.1FOUTEN DURVEN MAKENSAMENWERKEN
1001.5/3.21.53.2FOUTEN DURVEN MAKENDELEN
1011.5/3.31.53.3FOUTEN DURVEN MAKENSEKSUALITEIT BELEVEN
1021.5/3.41.53.4FOUTEN DURVEN MAKENBEGRIP OPBRENGEN
1031.5/3.51.53.5FOUTEN DURVEN MAKENPASSIE
1041.5/3.61.53.6FOUTEN DURVEN MAKENSPIRITUALITEIT
1051.5/3.71.53.7FOUTEN DURVEN MAKENONVOORWAARDELIJKHEID
1061.6/1.11.61.1ANGST TOELATENAANPAKKEN
1071.6/1.21.61.2ANGST TOELATENVOLHOUDEN
1081.6/1.31.61.3ANGST TOELATENSTRIJDEN
1091.6/1.41.61.4ANGST TOELATENAANTREKKEN
1101.6/1.51.61.5ANGST TOELATENFOUTEN DURVEN MAKEN
1111.6/1.61.61.6ANGST TOELATENANGST TOELATEN
1121.6/1.71.61.7ANGST TOELATENOPGEVEN
1131.6/2.11.62.1ANGST TOELATENKIEZEN
1141.6/2.21.62.2ANGST TOELATENWAARDEREN
1151.6/2.31.62.3ANGST TOELATENVOELEN
1161.6/2.41.62.4ANGST TOELATENRESPECTEREN
1171.6/2.51.62.5ANGST TOELATENVERSTERVEN
1181.6/2.61.62.6ANGST TOELATENONDERZOEKEN
1191.6/2.71.62.7ANGST TOELATENGELDINGSDRANG LOSLATEN
1201.6/3.11.63.1ANGST TOELATENSAMENWERKEN
1211.6/3.21.63.2ANGST TOELATENDELEN
1221.6/3.31.63.3ANGST TOELATENSEKSUALITEIT BELEVEN
1231.6/3.41.63.4ANGST TOELATENBEGRIP OPBRENGEN
1241.6/3.51.63.5ANGST TOELATENPASSIE
1251.6/3.61.63.6ANGST TOELATENSPIRITUALITEIT
1261.6/3.71.63.7ANGST TOELATENONVOORWAARDELIJKHEID
1271.7/1.11.71.1OPGEVENAANPAKKEN
1281.7/1.21.71.2OPGEVENVOLHOUDEN
1291.7/1.31.71.3OPGEVENSTRIJDEN
1301.7/1.41.71.4OPGEVENAANTREKKEN
1311.7/1.51.71.5OPGEVENFOUTEN DURVEN MAKEN
1321.7/1.61.71.6OPGEVENANGST TOELATEN
1331.7/1.71.71.7OPGEVENOPGEVEN
1341.7/2.11.72.1OPGEVENKIEZEN
1351.7/2.21.72.2OPGEVENWAARDEREN
1361.7/2.31.72.3OPGEVENVOELEN
1371.7/2.41.72.4OPGEVENRESPECTEREN
1381.7/2.51.72.5OPGEVENVERSTERVEN
1391.7/2.61.72.6OPGEVENONDERZOEKEN
1401.7/2.71.72.7OPGEVENGELDINGSDRANG LOSLATEN
1411.7/3.11.73.1OPGEVENSAMENWERKEN
1421.7/3.21.73.2OPGEVENDELEN
1431.7/3.31.73.3OPGEVENSEKSUALITEIT BELEVEN
1441.7/3.41.73.4OPGEVENBEGRIP OPBRENGEN
1451.7/3.51.73.5OPGEVENPASSIE
1461.7/3.61.73.6OPGEVENSPIRITUALITEIT
1471.7/3.71.73.7OPGEVENONVOORWAARDELIJKHEID
1482.1/1.12.11.1KIEZENAANPAKKEN
1492.1/1.22.11.2KIEZENVOLHOUDEN
1502.1/1.32.11.3KIEZENSTRIJDEN
1512.1/1.42.11.4KIEZENAANTREKKEN
1522.1/1.52.11.5KIEZENFOUTEN DURVEN MAKEN
1532.1/1.62.11.6KIEZENANGST TOELATEN
1542.1/1.72.11.7KIEZENOPGEVEN
1552.1/2.12.12.1KIEZENKIEZEN
1562.1/2.22.12.2KIEZENWAARDEREN
1572.1/2.32.12.3KIEZENVOELEN
1582.1/2.42.12.4KIEZENRESPECTEREN
1592.1/2.52.12.5KIEZENVERSTERVEN
1602.1/2.62.12.6KIEZENONDERZOEKEN
1612.1/2.72.12.7KIEZENGELDINGSDRANG LOSLATEN
1622.1/3.12.13.1KIEZENSAMENWERKEN
1632.1/3.22.13.2KIEZENDELEN
1642.1/3.32.13.3KIEZENSEKSUALITEIT BELEVEN
1652.1/3.42.13.4KIEZENBEGRIP OPBRENGEN
1662.1/3.52.13.5KIEZENPASSIE
1672.1/3.62.13.6KIEZENSPIRITUALITEIT
1682.1/3.72.13.7KIEZENONVOORWAARDELIJKHEID
1692.2/1.12.21.1WAARDERENAANPAKKEN
1702.2/1.22.21.2WAARDERENVOLHOUDEN
1712.2/1.32.21.3WAARDERENSTRIJDEN
1722.2/1.42.21.4WAARDERENAANTREKKEN
1732.2/1.52.21.5WAARDERENFOUTEN DURVEN MAKEN
1742.2/1.62.21.6WAARDERENANGST TOELATEN
1752.2/1.72.21.7WAARDERENOPGEVEN
1762.2/2.12.22.1WAARDERENKIEZEN
1772.2/2.22.22.2WAARDERENWAARDEREN
1782.2/2.32.22.3WAARDERENVOELEN
1792.2/2.42.22.4WAARDERENRESPECTEREN
1802.2/2.52.22.5WAARDERENVERSTERVEN
1812.2/2.62.22.6WAARDERENONDERZOEKEN
1822.2/2.72.22.7WAARDERENGELDINGSDRANG LOSLATEN
1832.2/3.12.23.1WAARDERENSAMENWERKEN
1842.2/3.22.23.2WAARDERENDELEN
1852.2/3.32.23.3WAARDERENSEKSUALITEIT BELEVEN
1862.2/3.42.23.4WAARDERENBEGRIP OPBRENGEN
1872.2/3.52.23.5WAARDERENPASSIE
1882.2/3.62.23.6WAARDERENSPIRITUALITEIT
1892.2/3.72.23.7WAARDERENONVOORWAARDELIJKHEID
1902.3/1.12.31.1VOELENAANPAKKEN
1912.3/1.22.31.2VOELENVOLHOUDEN
1922.3/1.32.31.3VOELENSTRIJDEN
1932.3/1.42.31.4VOELENAANTREKKEN
1942.3/1.52.31.5VOELENFOUTEN DURVEN MAKEN
1952.3/1.62.31.6VOELENANGST TOELATEN
1962.3/1.72.31.7VOELENOPGEVEN
1972.3/2.12.32.1VOELENKIEZEN
1982.3/2.22.32.2VOELENWAARDEREN
1992.3/2.32.32.3VOELENVOELEN
2002.3/2.42.32.4VOELENRESPECTEREN
2012.3/2.52.32.5VOELENVERSTERVEN
2022.3/2.62.32.6VOELENONDERZOEKEN
2032.3/2.72.32.7VOELENGELDINGSDRANG LOSLATEN
2042.3/3.12.33.1VOELENSAMENWERKEN
2052.3/3.22.33.2VOELENDELEN
2062.3/3.32.33.3VOELENSEKSUALITEIT BELEVEN
2072.3/3.42.33.4VOELENBEGRIP OPBRENGEN
2082.3/3.52.33.5VOELENPASSIE
2092.3/3.62.33.6VOELENSPIRITUALITEIT
2102.3/3.72.33.7VOELENONVOORWAARDELIJKHEID
2112.4/1.12.41.1RESPECTERENAANPAKKEN
2122.4/1.22.41.2RESPECTERENVOLHOUDEN
2132.4/1.32.41.3RESPECTERENSTRIJDEN
2142.4/1.42.41.4RESPECTERENAANTREKKEN
2152.4/1.52.41.5RESPECTERENFOUTEN DURVEN MAKEN
2162.4/1.62.41.6RESPECTERENANGST TOELATEN
2172.4/1.72.41.7RESPECTERENOPGEVEN
2182.4/2.12.42.1RESPECTERENKIEZEN
2192.4/2.22.42.2RESPECTERENWAARDEREN
2202.4/2.32.42.3RESPECTERENVOELEN
2212.4/2.42.42.4RESPECTERENRESPECTEREN
2222.4/2.52.42.5RESPECTERENVERSTERVEN
2232.4/2.62.42.6RESPECTERENONDERZOEKEN
2242.4/2.72.42.7RESPECTERENGELDINGSDRANG LOSLATEN
2252.4/3.12.43.1RESPECTERENSAMENWERKEN
2262.4/3.22.43.2RESPECTERENDELEN
2272.4/3.32.43.3RESPECTERENSEKSUALITEIT BELEVEN
2282.4/3.42.43.4RESPECTERENBEGRIP OPBRENGEN
2292.4/3.52.43.5RESPECTERENPASSIE
2302.4/3.62.43.6RESPECTERENSPIRITUALITEIT
2312.4/3.72.43.7RESPECTERENONVOORWAARDELIJKHEID
2322.5/1.12.51.1VERSTERVENAANPAKKEN
2332.5/1.22.51.2VERSTERVENVOLHOUDEN
2342.5/1.32.51.3VERSTERVENSTRIJDEN
2352.5/1.42.51.4VERSTERVENAANTREKKEN
2362.5/1.52.51.5VERSTERVENFOUTEN DURVEN MAKEN
2372.5/1.62.51.6VERSTERVENANGST TOELATEN
2382.5/1.72.51.7VERSTERVENOPGEVEN
2392.5/2.12.52.1VERSTERVENKIEZEN
2402.5/2.22.52.2VERSTERVENWAARDEREN
2412.5/2.32.52.3VERSTERVENVOELEN
2422.5/2.42.52.4VERSTERVENRESPECTEREN
2432.5/2.52.52.5VERSTERVENVERSTERVEN
2442.5/2.62.52.6VERSTERVENONDERZOEKEN
2452.5/2.72.52.7VERSTERVENGELDINGSDRANG LOSLATEN
2462.5/3.12.53.1VERSTERVENSAMENWERKEN
2472.5/3.22.53.2VERSTERVENDELEN
2482.5/3.32.53.3VERSTERVENSEKSUALITEIT BELEVEN
2492.5/3.42.53.4VERSTERVENBEGRIP OPBRENGEN
2502.5/3.52.53.5VERSTERVENPASSIE
2512.5/3.62.53.6VERSTERVENSPIRITUALITEIT
2522.5/3.72.53.7VERSTERVENONVOORWAARDELIJKHEID
2532.6/1.12.61.1ONDERZOEKENAANPAKKEN
2542.6/1.22.61.2ONDERZOEKENVOLHOUDEN
2552.6/1.32.61.3ONDERZOEKENSTRIJDEN
2562.6/1.42.61.4ONDERZOEKENAANTREKKEN
2572.6/1.52.61.5ONDERZOEKENFOUTEN DURVEN MAKEN
2582.6/1.62.61.6ONDERZOEKENANGST TOELATEN
2592.6/1.72.61.7ONDERZOEKENOPGEVEN
2602.6/2.12.62.1ONDERZOEKENKIEZEN
2612.6/2.22.62.2ONDERZOEKENWAARDEREN
2622.6/2.32.62.3ONDERZOEKENVOELEN
2632.6/2.42.62.4ONDERZOEKENRESPECTEREN
2642.6/2.52.62.5ONDERZOEKENVERSTERVEN
2652.6/2.62.62.6ONDERZOEKENONDERZOEKEN
2662.6/2.72.62.7ONDERZOEKENGELDINGSDRANG LOSLATEN
2672.6/3.12.63.1ONDERZOEKENSAMENWERKEN
2682.6/3.22.63.2ONDERZOEKENDELEN
2692.6/3.32.63.3ONDERZOEKENSEKSUALITEIT BELEVEN
2702.6/3.42.63.4ONDERZOEKENBEGRIP OPBRENGEN
2712.6/3.52.63.5ONDERZOEKENPASSIE
2722.6/3.62.63.6ONDERZOEKENSPIRITUALITEIT
2732.6/3.72.63.7ONDERZOEKENONVOORWAARDELIJKHEID
2742.7/1.12.71.1GELDINGSDRANG LOSLATENAANPAKKEN
2752.7/1.22.71.2GELDINGSDRANG LOSLATENVOLHOUDEN
2762.7/1.32.71.3GELDINGSDRANG LOSLATENSTRIJDEN
2772.7/1.42.71.4GELDINGSDRANG LOSLATENAANTREKKEN
2782.7/1.52.71.5GELDINGSDRANG LOSLATENFOUTEN DURVEN MAKEN
2792.7/1.62.71.6GELDINGSDRANG LOSLATENANGST TOELATEN
2802.7/1.72.71.7GELDINGSDRANG LOSLATENOPGEVEN
2812.7/2.12.72.1GELDINGSDRANG LOSLATENKIEZEN
2822.7/2.22.72.2GELDINGSDRANG LOSLATENWAARDEREN
2832.7/2.32.72.3GELDINGSDRANG LOSLATENVOELEN
2842.7/2.42.72.4GELDINGSDRANG LOSLATENRESPECTEREN
2852.7/2.52.72.5GELDINGSDRANG LOSLATENVERSTERVEN
2862.7/2.62.72.6GELDINGSDRANG LOSLATENONDERZOEKEN
2872.7/2.72.72.7GELDINGSDRANG LOSLATENGELDINGSDRANG LOSLATEN
2882.7/3.12.73.1GELDINGSDRANG LOSLATENSAMENWERKEN
2892.7/3.22.73.2GELDINGSDRANG LOSLATENDELEN
2902.7/3.32.73.3GELDINGSDRANG LOSLATENSEKSUALITEIT BELEVEN
2912.7/3.42.73.4GELDINGSDRANG LOSLATENBEGRIP OPBRENGEN
2922.7/3.52.73.5GELDINGSDRANG LOSLATENPASSIE
2932.7/3.62.73.6GELDINGSDRANG LOSLATENSPIRITUALITEIT
2942.7/3.72.73.7GELDINGSDRANG LOSLATENONVOORWAARDELIJKHEID
2953.1/1.13.11.1SAMENWERKENAANPAKKEN
2963.1/1.23.11.2SAMENWERKENVOLHOUDEN
2973.1/1.33.11.3SAMENWERKENSTRIJDEN
2983.1/1.43.11.4SAMENWERKENAANTREKKEN
2993.1/1.53.11.5SAMENWERKENFOUTEN DURVEN MAKEN
3003.1/1.63.11.6SAMENWERKENANGST TOELATEN
3013.1/1.73.11.7SAMENWERKENOPGEVEN
3023.1/2.13.12.1SAMENWERKENKIEZEN
3033.1/2.23.12.2SAMENWERKENWAARDEREN
3043.1/2.33.12.3SAMENWERKENVOELEN
3053.1/2.43.12.4SAMENWERKENRESPECTEREN
3063.1/2.53.12.5SAMENWERKENVERSTERVEN
3073.1/2.63.12.6SAMENWERKENONDERZOEKEN
3083.1/2.73.12.7SAMENWERKENGELDINGSDRANG LOSLATEN
3093.1/3.13.13.1SAMENWERKENSAMENWERKEN
3103.1/3.23.13.2SAMENWERKENDELEN
3113.1/3.33.13.3SAMENWERKENSEKSUALITEIT BELEVEN
3123.1/3.43.13.4SAMENWERKENBEGRIP OPBRENGEN
3133.1/3.53.13.5SAMENWERKENPASSIE
3143.1/3.63.13.6SAMENWERKENSPIRITUALITEIT
3153.1/3.73.13.7SAMENWERKENONVOORWAARDELIJKHEID
3163.2/1.13.21.1DELENAANPAKKEN
3173.2/1.23.21.2DELENVOLHOUDEN
3183.2/1.33.21.3DELENSTRIJDEN
3193.2/1.43.21.4DELENAANTREKKEN
3203.2/1.53.21.5DELENFOUTEN DURVEN MAKEN
3213.2/1.63.21.6DELENANGST TOELATEN
3223.2/1.73.21.7DELENOPGEVEN
3233.2/2.13.22.1DELENKIEZEN
3243.2/2.23.22.2DELENWAARDEREN
3253.2/2.33.22.3DELENVOELEN
3263.2/2.43.22.4DELENRESPECTEREN
3273.2/2.53.22.5DELENVERSTERVEN
3283.2/2.63.22.6DELENONDERZOEKEN
3293.2/2.73.22.7DELENGELDINGSDRANG LOSLATEN
3303.2/3.13.23.1DELENSAMENWERKEN
3313.2/3.23.23.2DELENDELEN
3323.2/3.33.23.3DELENSEKSUALITEIT BELEVEN
3333.2/3.43.23.4DELENBEGRIP OPBRENGEN
3343.2/3.53.23.5DELENPASSIE
3353.2/3.63.23.6DELENSPIRITUALITEIT
3363.2/3.73.23.7DELENONVOORWAARDELIJKHEID
3373.3/1.13.31.1SEKSUALITEIT BELEVENAANPAKKEN
3383.3/1.23.31.2SEKSUALITEIT BELEVENVOLHOUDEN
3393.3/1.33.31.3SEKSUALITEIT BELEVENSTRIJDEN
3403.3/1.43.31.4SEKSUALITEIT BELEVENAANTREKKEN
3413.3/1.53.31.5SEKSUALITEIT BELEVENFOUTEN DURVEN MAKEN
3423.3/1.63.31.6SEKSUALITEIT BELEVENANGST TOELATEN
3433.3/1.73.31.7SEKSUALITEIT BELEVENOPGEVEN
3443.3/2.13.32.1SEKSUALITEIT BELEVENKIEZEN
3453.3/2.23.32.2SEKSUALITEIT BELEVENWAARDEREN
3463.3/2.33.32.3SEKSUALITEIT BELEVENVOELEN
3473.3/2.43.32.4SEKSUALITEIT BELEVENRESPECTEREN
3483.3/2.53.32.5SEKSUALITEIT BELEVENVERSTERVEN
3493.3/2.63.32.6SEKSUALITEIT BELEVENONDERZOEKEN
3503.3/2.73.32.7SEKSUALITEIT BELEVENGELDINGSDRANG LOSLATEN
3513.3/3.13.33.1SEKSUALITEIT BELEVENSAMENWERKEN
3523.3/3.23.33.2SEKSUALITEIT BELEVENDELEN
3533.3/3.33.33.3SEKSUALITEIT BELEVENSEKSUALITEIT BELEVEN
3543.3/3.43.33.4SEKSUALITEIT BELEVENBEGRIP OPBRENGEN
3553.3/3.53.33.5SEKSUALITEIT BELEVENPASSIE
3563.3/3.63.33.6SEKSUALITEIT BELEVENSPIRITUALITEIT
3573.3/3.73.33.7SEKSUALITEIT BELEVENONVOORWAARDELIJKHEID
3583.4/1.13.41.1BEGRIP OPBRENGENAANPAKKEN
3593.4/1.23.41.2BEGRIP OPBRENGENVOLHOUDEN
3603.4/1.33.41.3BEGRIP OPBRENGENSTRIJDEN
3613.4/1.43.41.4BEGRIP OPBRENGENAANTREKKEN
3623.4/1.53.41.5BEGRIP OPBRENGENFOUTEN DURVEN MAKEN
3633.4/1.63.41.6BEGRIP OPBRENGENANGST TOELATEN
3643.4/1.73.41.7BEGRIP OPBRENGENOPGEVEN
3653.4/2.13.42.1BEGRIP OPBRENGENKIEZEN
3663.4/2.23.42.2BEGRIP OPBRENGENWAARDEREN
3673.4/2.33.42.3BEGRIP OPBRENGENVOELEN
3683.4/2.43.42.4BEGRIP OPBRENGENRESPECTEREN
3693.4/2.53.42.5BEGRIP OPBRENGENVERSTERVEN
3703.4/2.63.42.6BEGRIP OPBRENGENONDERZOEKEN
3713.4/2.73.42.7BEGRIP OPBRENGENGELDINGSDRANG LOSLATEN
3723.4/3.13.43.1BEGRIP OPBRENGENSAMENWERKEN
3733.4/3.23.43.2BEGRIP OPBRENGENDELEN
3743.4/3.33.43.3BEGRIP OPBRENGENSEKSUALITEIT BELEVEN
3753.4/3.43.43.4BEGRIP OPBRENGENBEGRIP OPBRENGEN
3763.4/3.53.43.5BEGRIP OPBRENGENPASSIE
3773.4/3.63.43.6BEGRIP OPBRENGENSPIRITUALITEIT
3783.4/3.73.43.7BEGRIP OPBRENGENONVOORWAARDELIJKHEID
3793.5/1.13.51.1PASSIEAANPAKKEN
3803.5/1.23.51.2PASSIEVOLHOUDEN
3813.5/1.33.51.3PASSIESTRIJDEN
3823.5/1.43.51.4PASSIEAANTREKKEN
3833.5/1.53.51.5PASSIEFOUTEN DURVEN MAKEN
3843.5/1.63.51.6PASSIEANGST TOELATEN
3853.5/1.73.51.7PASSIEOPGEVEN
3863.5/2.13.52.1PASSIEKIEZEN
3873.5/2.23.52.2PASSIEWAARDEREN
3883.5/2.33.52.3PASSIEVOELEN
3893.5/2.43.52.4PASSIERESPECTEREN
3903.5/2.53.52.5PASSIEVERSTERVEN
3913.5/2.63.52.6PASSIEONDERZOEKEN
3923.5/2.73.52.7PASSIEGELDINGSDRANG LOSLATEN
3933.5/3.13.53.1PASSIESAMENWERKEN
3943.5/3.23.53.2PASSIEDELEN
3953.5/3.33.53.3PASSIESEKSUALITEIT BELEVEN
3963.5/3.43.53.4PASSIEBEGRIP OPBRENGEN
3973.5/3.53.53.5PASSIEPASSIE
3983.5/3.63.53.6PASSIESPIRITUALITEIT
3993.5/3.73.53.7PASSIEONVOORWAARDELIJKHEID
4003.6/1.13.61.1SPIRITUALITEITAANPAKKEN
4013.6/1.23.61.2SPIRITUALITEITVOLHOUDEN
4023.6/1.33.61.3SPIRITUALITEITSTRIJDEN
4033.6/1.43.61.4SPIRITUALITEITAANTREKKEN
4043.6/1.53.61.5SPIRITUALITEITFOUTEN DURVEN MAKEN
4053.6/1.63.61.6SPIRITUALITEITANGST TOELATEN
4063.6/1.73.61.7SPIRITUALITEITOPGEVEN
4073.6/2.13.62.1SPIRITUALITEITKIEZEN
4083.6/2.23.62.2SPIRITUALITEITWAARDEREN
4093.6/2.33.62.3SPIRITUALITEITVOELEN
4103.6/2.43.62.4SPIRITUALITEITRESPECTEREN
4113.6/2.53.62.5SPIRITUALITEITVERSTERVEN
4123.6/2.63.62.6SPIRITUALITEITONDERZOEKEN
4133.6/2.73.62.7SPIRITUALITEITGELDINGSDRANG LOSLATEN
4143.6/3.13.63.1SPIRITUALITEITSAMENWERKEN
4153.6/3.23.63.2SPIRITUALITEITDELEN
4163.6/3.33.63.3SPIRITUALITEITSEKSUALITEIT BELEVEN
4173.6/3.43.63.4SPIRITUALITEITBEGRIP OPBRENGEN
4183.6/3.53.63.5SPIRITUALITEITPASSIE
4193.6/3.63.63.6SPIRITUALITEITSPIRITUALITEIT
4203.6/3.73.63.7SPIRITUALITEITONVOORWAARDELIJKHEID
4213.7/1.13.71.1ONVOORWAARDELIJKHEIDAANPAKKEN
4223.7/1.23.71.2ONVOORWAARDELIJKHEIDVOLHOUDEN
4233.7/1.33.71.3ONVOORWAARDELIJKHEIDSTRIJDEN
4243.7/1.43.71.4ONVOORWAARDELIJKHEIDAANTREKKEN
4253.7/1.53.71.5ONVOORWAARDELIJKHEIDFOUTEN DURVEN MAKEN
4263.7/1.63.71.6ONVOORWAARDELIJKHEIDANGST TOELATEN
4273.7/1.73.71.7ONVOORWAARDELIJKHEIDOPGEVEN
4283.7/2.13.72.1ONVOORWAARDELIJKHEIDKIEZEN
4293.7/2.23.72.2ONVOORWAARDELIJKHEIDWAARDEREN
4303.7/2.33.72.3ONVOORWAARDELIJKHEIDVOELEN
4313.7/2.43.72.4ONVOORWAARDELIJKHEIDRESPECTEREN
4323.7/2.53.72.5ONVOORWAARDELIJKHEIDVERSTERVEN
4333.7/2.63.72.6ONVOORWAARDELIJKHEIDONDERZOEKEN
4343.7/2.73.72.7ONVOORWAARDELIJKHEIDGELDINGSDRANG LOSLATEN
4353.7/3.13.73.1ONVOORWAARDELIJKHEIDSAMENWERKEN
4363.7/3.23.73.2ONVOORWAARDELIJKHEIDDELEN
4373.7/3.33.73.3ONVOORWAARDELIJKHEIDSEKSUALITEIT BELEVEN
4383.7/3.43.73.4ONVOORWAARDELIJKHEIDBEGRIP OPBRENGEN
4393.7/3.53.73.5ONVOORWAARDELIJKHEIDPASSIE
4403.7/3.63.73.6ONVOORWAARDELIJKHEIDSPIRITUALITEIT
4413.7/3.73.73.7ONVOORWAARDELIJKHEIDONVOORWAARDELIJKHEID
TellerDNA-codeSfeer/trapStadium/faseSfeer/trapStadium/fase
11.1/1.11.11.1AANPAKKENAANPAKKEN
21.1/1.21.11.2AANPAKKENVOLHOUDEN
31.1/1.31.11.3AANPAKKENSTRIJDEN
41.1/1.41.11.4AANPAKKENAANTREKKEN
51.1/1.51.11.5AANPAKKENFOUTEN DURVEN MAKEN
61.1/1.61.11.6AANPAKKENANGST TOELATEN
71.1/1.71.11.7AANPAKKENOPGEVEN
81.1/2.11.12.1AANPAKKENKIEZEN
91.1/2.21.12.2AANPAKKENWAARDEREN
101.1/2.31.12.3AANPAKKENVOELEN
111.1/2.41.12.4AANPAKKENRESPECTEREN
121.1/2.51.12.5AANPAKKENVERSTERVEN
131.1/2.61.12.6AANPAKKENONDERZOEKEN
141.1/2.71.12.7AANPAKKENGELDINGSDRANG LOSLATEN
151.1/3.11.13.1AANPAKKENSAMENWERKEN
161.1/3.21.13.2AANPAKKENDELEN
171.1/3.31.13.3AANPAKKENSEKSUALITEIT BELEVEN
181.1/3.41.13.4AANPAKKENBEGRIP OPBRENGEN
191.1/3.51.13.5AANPAKKENPASSIE
201.1/3.61.13.6AANPAKKENSPIRITUALITEIT
211.1/3.71.13.7AANPAKKENONVOORWAARDELIJKHEID
221.2/1.11.21.1VOLHOUDENAANPAKKEN
231.2/1.21.21.2VOLHOUDENVOLHOUDEN
241.2/1.31.21.3VOLHOUDENSTRIJDEN
251.2/1.41.21.4VOLHOUDENAANTREKKEN
261.2/1.51.21.5VOLHOUDENFOUTEN DURVEN MAKEN
271.2/1.61.21.6VOLHOUDENANGST TOELATEN
281.2/1.71.21.7VOLHOUDENOPGEVEN
291.2/2.11.22.1VOLHOUDENKIEZEN
301.2/2.21.22.2VOLHOUDENWAARDEREN
311.2/2.31.22.3VOLHOUDENVOELEN
321.2/2.41.22.4VOLHOUDENRESPECTEREN
331.2/2.51.22.5VOLHOUDENVERSTERVEN
341.2/2.61.22.6VOLHOUDENONDERZOEKEN
351.2/2.71.22.7VOLHOUDENGELDINGSDRANG LOSLATEN
361.2/3.11.23.1VOLHOUDENSAMENWERKEN
371.2/3.21.23.2VOLHOUDENDELEN
381.2/3.31.23.3VOLHOUDENSEKSUALITEIT BELEVEN
391.2/3.41.23.4VOLHOUDENBEGRIP OPBRENGEN
401.2/3.51.23.5VOLHOUDENPASSIE
411.2/3.61.23.6VOLHOUDENSPIRITUALITEIT
421.2/3.71.23.7VOLHOUDENONVOORWAARDELIJKHEID
431.3/1.11.31.1STRIJDENAANPAKKEN
441.3/1.21.31.2STRIJDENVOLHOUDEN
451.3/1.31.31.3STRIJDENSTRIJDEN
461.3/1.41.31.4STRIJDENAANTREKKEN
471.3/1.51.31.5STRIJDENFOUTEN DURVEN MAKEN
481.3/1.61.31.6STRIJDENANGST TOELATEN
491.3/1.71.31.7STRIJDENOPGEVEN
501.3/2.11.32.1STRIJDENKIEZEN
511.3/2.21.32.2STRIJDENWAARDEREN
521.3/2.31.32.3STRIJDENVOELEN
531.3/2.41.32.4STRIJDENRESPECTEREN
541.3/2.51.32.5STRIJDENVERSTERVEN
551.3/2.61.32.6STRIJDENONDERZOEKEN
561.3/2.71.32.7STRIJDENGELDINGSDRANG LOSLATEN
571.3/3.11.33.1STRIJDENSAMENWERKEN
581.3/3.21.33.2STRIJDENDELEN
591.3/3.31.33.3STRIJDENSEKSUALITEIT BELEVEN
601.3/3.41.33.4STRIJDENBEGRIP OPBRENGEN
611.3/3.51.33.5STRIJDENPASSIE
621.3/3.61.33.6STRIJDENSPIRITUALITEIT
631.3/3.71.33.7STRIJDENONVOORWAARDELIJKHEID
641.4/1.11.41.1AANTREKKENAANPAKKEN
651.4/1.21.41.2AANTREKKENVOLHOUDEN
661.4/1.31.41.3AANTREKKENSTRIJDEN
671.4/1.41.41.4AANTREKKENAANTREKKEN
681.4/1.51.41.5AANTREKKENFOUTEN DURVEN MAKEN
691.4/1.61.41.6AANTREKKENANGST TOELATEN
701.4/1.71.41.7AANTREKKENOPGEVEN
711.4/2.11.42.1AANTREKKENKIEZEN
721.4/2.21.42.2AANTREKKENWAARDEREN
731.4/2.31.42.3AANTREKKENVOELEN
741.4/2.41.42.4AANTREKKENRESPECTEREN
751.4/2.51.42.5AANTREKKENVERSTERVEN
761.4/2.61.42.6AANTREKKENONDERZOEKEN
771.4/2.71.42.7AANTREKKENGELDINGSDRANG LOSLATEN
781.4/3.11.43.1AANTREKKENSAMENWERKEN
791.4/3.21.43.2AANTREKKENDELEN
801.4/3.31.43.3AANTREKKENSEKSUALITEIT BELEVEN
811.4/3.41.43.4AANTREKKENBEGRIP OPBRENGEN
821.4/3.51.43.5AANTREKKENPASSIE
831.4/3.61.43.6AANTREKKENSPIRITUALITEIT
841.4/3.71.43.7AANTREKKENONVOORWAARDELIJKHEID
851.5/1.11.51.1FOUTEN DURVEN MAKENAANPAKKEN
861.5/1.21.51.2FOUTEN DURVEN MAKENVOLHOUDEN
871.5/1.31.51.3FOUTEN DURVEN MAKENSTRIJDEN
881.5/1.41.51.4FOUTEN DURVEN MAKENAANTREKKEN
891.5/1.51.51.5FOUTEN DURVEN MAKENFOUTEN DURVEN MAKEN
901.5/1.61.51.6FOUTEN DURVEN MAKENANGST TOELATEN
911.5/1.71.51.7FOUTEN DURVEN MAKENOPGEVEN
921.5/2.11.52.1FOUTEN DURVEN MAKENKIEZEN
931.5/2.21.52.2FOUTEN DURVEN MAKENWAARDEREN
941.5/2.31.52.3FOUTEN DURVEN MAKENVOELEN
951.5/2.41.52.4FOUTEN DURVEN MAKENRESPECTEREN
961.5/2.51.52.5FOUTEN DURVEN MAKENVERSTERVEN
971.5/2.61.52.6FOUTEN DURVEN MAKENONDERZOEKEN
981.5/2.71.52.7FOUTEN DURVEN MAKENGELDINGSDRANG LOSLATEN
991.5/3.11.53.1FOUTEN DURVEN MAKENSAMENWERKEN
1001.5/3.21.53.2FOUTEN DURVEN MAKENDELEN
1011.5/3.31.53.3FOUTEN DURVEN MAKENSEKSUALITEIT BELEVEN
1021.5/3.41.53.4FOUTEN DURVEN MAKENBEGRIP OPBRENGEN
1031.5/3.51.53.5FOUTEN DURVEN MAKENPASSIE
1041.5/3.61.53.6FOUTEN DURVEN MAKENSPIRITUALITEIT
1051.5/3.71.53.7FOUTEN DURVEN MAKENONVOORWAARDELIJKHEID
1061.6/1.11.61.1ANGST TOELATENAANPAKKEN
1071.6/1.21.61.2ANGST TOELATENVOLHOUDEN
1081.6/1.31.61.3ANGST TOELATENSTRIJDEN
1091.6/1.41.61.4ANGST TOELATENAANTREKKEN
1101.6/1.51.61.5ANGST TOELATENFOUTEN DURVEN MAKEN
1111.6/1.61.61.6ANGST TOELATENANGST TOELATEN
1121.6/1.71.61.7ANGST TOELATENOPGEVEN
1131.6/2.11.62.1ANGST TOELATENKIEZEN
1141.6/2.21.62.2ANGST TOELATENWAARDEREN
1151.6/2.31.62.3ANGST TOELATENVOELEN
1161.6/2.41.62.4ANGST TOELATENRESPECTEREN
1171.6/2.51.62.5ANGST TOELATENVERSTERVEN
1181.6/2.61.62.6ANGST TOELATENONDERZOEKEN
1191.6/2.71.62.7ANGST TOELATENGELDINGSDRANG LOSLATEN
1201.6/3.11.63.1ANGST TOELATENSAMENWERKEN
1211.6/3.21.63.2ANGST TOELATENDELEN
1221.6/3.31.63.3ANGST TOELATENSEKSUALITEIT BELEVEN
1231.6/3.41.63.4ANGST TOELATENBEGRIP OPBRENGEN
1241.6/3.51.63.5ANGST TOELATENPASSIE
1251.6/3.61.63.6ANGST TOELATENSPIRITUALITEIT
1261.6/3.71.63.7ANGST TOELATENONVOORWAARDELIJKHEID
1271.7/1.11.71.1OPGEVENAANPAKKEN
1281.7/1.21.71.2OPGEVENVOLHOUDEN
1291.7/1.31.71.3OPGEVENSTRIJDEN
1301.7/1.41.71.4OPGEVENAANTREKKEN
1311.7/1.51.71.5OPGEVENFOUTEN DURVEN MAKEN
1321.7/1.61.71.6OPGEVENANGST TOELATEN
1331.7/1.71.71.7OPGEVENOPGEVEN
1341.7/2.11.72.1OPGEVENKIEZEN
1351.7/2.21.72.2OPGEVENWAARDEREN
1361.7/2.31.72.3OPGEVENVOELEN
1371.7/2.41.72.4OPGEVENRESPECTEREN
1381.7/2.51.72.5OPGEVENVERSTERVEN
1391.7/2.61.72.6OPGEVENONDERZOEKEN
1401.7/2.71.72.7OPGEVENGELDINGSDRANG LOSLATEN
1411.7/3.11.73.1OPGEVENSAMENWERKEN
1421.7/3.21.73.2OPGEVENDELEN
1431.7/3.31.73.3OPGEVENSEKSUALITEIT BELEVEN
1441.7/3.41.73.4OPGEVENBEGRIP OPBRENGEN
1451.7/3.51.73.5OPGEVENPASSIE
1461.7/3.61.73.6OPGEVENSPIRITUALITEIT
1471.7/3.71.73.7OPGEVENONVOORWAARDELIJKHEID
1482.1/1.12.11.1KIEZENAANPAKKEN
1492.1/1.22.11.2KIEZENVOLHOUDEN
1502.1/1.32.11.3KIEZENSTRIJDEN
1512.1/1.42.11.4KIEZENAANTREKKEN
1522.1/1.52.11.5KIEZENFOUTEN DURVEN MAKEN
1532.1/1.62.11.6KIEZENANGST TOELATEN
1542.1/1.72.11.7KIEZENOPGEVEN
1552.1/2.12.12.1KIEZENKIEZEN
1562.1/2.22.12.2KIEZENWAARDEREN
1572.1/2.32.12.3KIEZENVOELEN
1582.1/2.42.12.4KIEZENRESPECTEREN
1592.1/2.52.12.5KIEZENVERSTERVEN
1602.1/2.62.12.6KIEZENONDERZOEKEN
1612.1/2.72.12.7KIEZENGELDINGSDRANG LOSLATEN
1622.1/3.12.13.1KIEZENSAMENWERKEN
1632.1/3.22.13.2KIEZENDELEN
1642.1/3.32.13.3KIEZENSEKSUALITEIT BELEVEN
1652.1/3.42.13.4KIEZENBEGRIP OPBRENGEN
1662.1/3.52.13.5KIEZENPASSIE
1672.1/3.62.13.6KIEZENSPIRITUALITEIT
1682.1/3.72.13.7KIEZENONVOORWAARDELIJKHEID
1692.2/1.12.21.1WAARDERENAANPAKKEN
1702.2/1.22.21.2WAARDERENVOLHOUDEN
1712.2/1.32.21.3WAARDERENSTRIJDEN
1722.2/1.42.21.4WAARDERENAANTREKKEN
1732.2/1.52.21.5WAARDERENFOUTEN DURVEN MAKEN
1742.2/1.62.21.6WAARDERENANGST TOELATEN
1752.2/1.72.21.7WAARDERENOPGEVEN
1762.2/2.12.22.1WAARDERENKIEZEN
1772.2/2.22.22.2WAARDERENWAARDEREN
1782.2/2.32.22.3WAARDERENVOELEN
1792.2/2.42.22.4WAARDERENRESPECTEREN
1802.2/2.52.22.5WAARDERENVERSTERVEN
1812.2/2.62.22.6WAARDERENONDERZOEKEN
1822.2/2.72.22.7WAARDERENGELDINGSDRANG LOSLATEN
1832.2/3.12.23.1WAARDERENSAMENWERKEN
1842.2/3.22.23.2WAARDERENDELEN
1852.2/3.32.23.3WAARDERENSEKSUALITEIT BELEVEN
1862.2/3.42.23.4WAARDERENBEGRIP OPBRENGEN
1872.2/3.52.23.5WAARDERENPASSIE
1882.2/3.62.23.6WAARDERENSPIRITUALITEIT
1892.2/3.72.23.7WAARDERENONVOORWAARDELIJKHEID
1902.3/1.12.31.1VOELENAANPAKKEN
1912.3/1.22.31.2VOELENVOLHOUDEN
1922.3/1.32.31.3VOELENSTRIJDEN
1932.3/1.42.31.4VOELENAANTREKKEN
1942.3/1.52.31.5VOELENFOUTEN DURVEN MAKEN
1952.3/1.62.31.6VOELENANGST TOELATEN
1962.3/1.72.31.7VOELENOPGEVEN
1972.3/2.12.32.1VOELENKIEZEN
1982.3/2.22.32.2VOELENWAARDEREN
1992.3/2.32.32.3VOELENVOELEN
2002.3/2.42.32.4VOELENRESPECTEREN
2012.3/2.52.32.5VOELENVERSTERVEN
2022.3/2.62.32.6VOELENONDERZOEKEN
2032.3/2.72.32.7VOELENGELDINGSDRANG LOSLATEN
2042.3/3.12.33.1VOELENSAMENWERKEN
2052.3/3.22.33.2VOELENDELEN
2062.3/3.32.33.3VOELENSEKSUALITEIT BELEVEN
2072.3/3.42.33.4VOELENBEGRIP OPBRENGEN
2082.3/3.52.33.5VOELENPASSIE
2092.3/3.62.33.6VOELENSPIRITUALITEIT
2102.3/3.72.33.7VOELENONVOORWAARDELIJKHEID
2112.4/1.12.41.1RESPECTERENAANPAKKEN
2122.4/1.22.41.2RESPECTERENVOLHOUDEN
2132.4/1.32.41.3RESPECTERENSTRIJDEN
2142.4/1.42.41.4RESPECTERENAANTREKKEN
2152.4/1.52.41.5RESPECTERENFOUTEN DURVEN MAKEN
2162.4/1.62.41.6RESPECTERENANGST TOELATEN
2172.4/1.72.41.7RESPECTERENOPGEVEN
2182.4/2.12.42.1RESPECTERENKIEZEN
2192.4/2.22.42.2RESPECTERENWAARDEREN
2202.4/2.32.42.3RESPECTERENVOELEN
2212.4/2.42.42.4RESPECTERENRESPECTEREN
2222.4/2.52.42.5RESPECTERENVERSTERVEN
2232.4/2.62.42.6RESPECTERENONDERZOEKEN
2242.4/2.72.42.7RESPECTERENGELDINGSDRANG LOSLATEN
2252.4/3.12.43.1RESPECTERENSAMENWERKEN
2262.4/3.22.43.2RESPECTERENDELEN
2272.4/3.32.43.3RESPECTERENSEKSUALITEIT BELEVEN
2282.4/3.42.43.4RESPECTERENBEGRIP OPBRENGEN
2292.4/3.52.43.5RESPECTERENPASSIE
2302.4/3.62.43.6RESPECTERENSPIRITUALITEIT
2312.4/3.72.43.7RESPECTERENONVOORWAARDELIJKHEID
2322.5/1.12.51.1VERSTERVENAANPAKKEN
2332.5/1.22.51.2VERSTERVENVOLHOUDEN
2342.5/1.32.51.3VERSTERVENSTRIJDEN
2352.5/1.42.51.4VERSTERVENAANTREKKEN
2362.5/1.52.51.5VERSTERVENFOUTEN DURVEN MAKEN
2372.5/1.62.51.6VERSTERVENANGST TOELATEN
2382.5/1.72.51.7VERSTERVENOPGEVEN
2392.5/2.12.52.1VERSTERVENKIEZEN
2402.5/2.22.52.2VERSTERVENWAARDEREN
2412.5/2.32.52.3VERSTERVENVOELEN
2422.5/2.42.52.4VERSTERVENRESPECTEREN
2432.5/2.52.52.5VERSTERVENVERSTERVEN
2442.5/2.62.52.6VERSTERVENONDERZOEKEN
2452.5/2.72.52.7VERSTERVENGELDINGSDRANG LOSLATEN
2462.5/3.12.53.1VERSTERVENSAMENWERKEN
2472.5/3.22.53.2VERSTERVENDELEN
2482.5/3.32.53.3VERSTERVENSEKSUALITEIT BELEVEN
2492.5/3.42.53.4VERSTERVENBEGRIP OPBRENGEN
2502.5/3.52.53.5VERSTERVENPASSIE
2512.5/3.62.53.6VERSTERVENSPIRITUALITEIT
2522.5/3.72.53.7VERSTERVENONVOORWAARDELIJKHEID
2532.6/1.12.61.1ONDERZOEKENAANPAKKEN
2542.6/1.22.61.2ONDERZOEKENVOLHOUDEN
2552.6/1.32.61.3ONDERZOEKENSTRIJDEN
2562.6/1.42.61.4ONDERZOEKENAANTREKKEN
2572.6/1.52.61.5ONDERZOEKENFOUTEN DURVEN MAKEN
2582.6/1.62.61.6ONDERZOEKENANGST TOELATEN
2592.6/1.72.61.7ONDERZOEKENOPGEVEN
2602.6/2.12.62.1ONDERZOEKENKIEZEN
2612.6/2.22.62.2ONDERZOEKENWAARDEREN
2622.6/2.32.62.3ONDERZOEKENVOELEN
2632.6/2.42.62.4ONDERZOEKENRESPECTEREN
2642.6/2.52.62.5ONDERZOEKENVERSTERVEN
2652.6/2.62.62.6ONDERZOEKENONDERZOEKEN
2662.6/2.72.62.7ONDERZOEKENGELDINGSDRANG LOSLATEN
2672.6/3.12.63.1ONDERZOEKENSAMENWERKEN
2682.6/3.22.63.2ONDERZOEKENDELEN
2692.6/3.32.63.3ONDERZOEKENSEKSUALITEIT BELEVEN
2702.6/3.42.63.4ONDERZOEKENBEGRIP OPBRENGEN
2712.6/3.52.63.5ONDERZOEKENPASSIE
2722.6/3.62.63.6ONDERZOEKENSPIRITUALITEIT
2732.6/3.72.63.7ONDERZOEKENONVOORWAARDELIJKHEID
2742.7/1.12.71.1GELDINGSDRANG LOSLATENAANPAKKEN
2752.7/1.22.71.2GELDINGSDRANG LOSLATENVOLHOUDEN
2762.7/1.32.71.3GELDINGSDRANG LOSLATENSTRIJDEN
2772.7/1.42.71.4GELDINGSDRANG LOSLATENAANTREKKEN
2782.7/1.52.71.5GELDINGSDRANG LOSLATENFOUTEN DURVEN MAKEN
2792.7/1.62.71.6GELDINGSDRANG LOSLATENANGST TOELATEN
2802.7/1.72.71.7GELDINGSDRANG LOSLATENOPGEVEN
2812.7/2.12.72.1GELDINGSDRANG LOSLATENKIEZEN
2822.7/2.22.72.2GELDINGSDRANG LOSLATENWAARDEREN
2832.7/2.32.72.3GELDINGSDRANG LOSLATENVOELEN
2842.7/2.42.72.4GELDINGSDRANG LOSLATENRESPECTEREN
2852.7/2.52.72.5GELDINGSDRANG LOSLATENVERSTERVEN
2862.7/2.62.72.6GELDINGSDRANG LOSLATENONDERZOEKEN
2872.7/2.72.72.7GELDINGSDRANG LOSLATENGELDINGSDRANG LOSLATEN
2882.7/3.12.73.1GELDINGSDRANG LOSLATENSAMENWERKEN
2892.7/3.22.73.2GELDINGSDRANG LOSLATENDELEN
2902.7/3.32.73.3GELDINGSDRANG LOSLATENSEKSUALITEIT BELEVEN
2912.7/3.42.73.4GELDINGSDRANG LOSLATENBEGRIP OPBRENGEN
2922.7/3.52.73.5GELDINGSDRANG LOSLATENPASSIE
2932.7/3.62.73.6GELDINGSDRANG LOSLATENSPIRITUALITEIT
2942.7/3.72.73.7GELDINGSDRANG LOSLATENONVOORWAARDELIJKHEID
2953.1/1.13.11.1SAMENWERKENAANPAKKEN
2963.1/1.23.11.2SAMENWERKENVOLHOUDEN
2973.1/1.33.11.3SAMENWERKENSTRIJDEN
2983.1/1.43.11.4SAMENWERKENAANTREKKEN
2993.1/1.53.11.5SAMENWERKENFOUTEN DURVEN MAKEN
3003.1/1.63.11.6SAMENWERKENANGST TOELATEN
3013.1/1.73.11.7SAMENWERKENOPGEVEN
3023.1/2.13.12.1SAMENWERKENKIEZEN
3033.1/2.23.12.2SAMENWERKENWAARDEREN
3043.1/2.33.12.3SAMENWERKENVOELEN
3053.1/2.43.12.4SAMENWERKENRESPECTEREN
3063.1/2.53.12.5SAMENWERKENVERSTERVEN
3073.1/2.63.12.6SAMENWERKENONDERZOEKEN
3083.1/2.73.12.7SAMENWERKENGELDINGSDRANG LOSLATEN
3093.1/3.13.13.1SAMENWERKENSAMENWERKEN
3103.1/3.23.13.2SAMENWERKENDELEN
3113.1/3.33.13.3SAMENWERKENSEKSUALITEIT BELEVEN
3123.1/3.43.13.4SAMENWERKENBEGRIP OPBRENGEN
3133.1/3.53.13.5SAMENWERKENPASSIE
3143.1/3.63.13.6SAMENWERKENSPIRITUALITEIT
3153.1/3.73.13.7SAMENWERKENONVOORWAARDELIJKHEID
3163.2/1.13.21.1DELENAANPAKKEN
3173.2/1.23.21.2DELENVOLHOUDEN
3183.2/1.33.21.3DELENSTRIJDEN
3193.2/1.43.21.4DELENAANTREKKEN
3203.2/1.53.21.5DELENFOUTEN DURVEN MAKEN
3213.2/1.63.21.6DELENANGST TOELATEN
3223.2/1.73.21.7DELENOPGEVEN
3233.2/2.13.22.1DELENKIEZEN
3243.2/2.23.22.2DELENWAARDEREN
3253.2/2.33.22.3DELENVOELEN
3263.2/2.43.22.4DELENRESPECTEREN
3273.2/2.53.22.5DELENVERSTERVEN
3283.2/2.63.22.6DELENONDERZOEKEN
3293.2/2.73.22.7DELENGELDINGSDRANG LOSLATEN
3303.2/3.13.23.1DELENSAMENWERKEN
3313.2/3.23.23.2DELENDELEN
3323.2/3.33.23.3DELENSEKSUALITEIT BELEVEN
3333.2/3.43.23.4DELENBEGRIP OPBRENGEN
3343.2/3.53.23.5DELENPASSIE
3353.2/3.63.23.6DELENSPIRITUALITEIT
3363.2/3.73.23.7DELENONVOORWAARDELIJKHEID
3373.3/1.13.31.1SEKSUALITEIT BELEVENAANPAKKEN
3383.3/1.23.31.2SEKSUALITEIT BELEVENVOLHOUDEN
3393.3/1.33.31.3SEKSUALITEIT BELEVENSTRIJDEN
3403.3/1.43.31.4SEKSUALITEIT BELEVENAANTREKKEN
3413.3/1.53.31.5SEKSUALITEIT BELEVENFOUTEN DURVEN MAKEN
3423.3/1.63.31.6SEKSUALITEIT BELEVENANGST TOELATEN
3433.3/1.73.31.7SEKSUALITEIT BELEVENOPGEVEN
3443.3/2.13.32.1SEKSUALITEIT BELEVENKIEZEN
3453.3/2.23.32.2SEKSUALITEIT BELEVENWAARDEREN
3463.3/2.33.32.3SEKSUALITEIT BELEVENVOELEN
3473.3/2.43.32.4SEKSUALITEIT BELEVENRESPECTEREN
3483.3/2.53.32.5SEKSUALITEIT BELEVENVERSTERVEN
3493.3/2.63.32.6SEKSUALITEIT BELEVENONDERZOEKEN
3503.3/2.73.32.7SEKSUALITEIT BELEVENGELDINGSDRANG LOSLATEN
3513.3/3.13.33.1SEKSUALITEIT BELEVENSAMENWERKEN
3523.3/3.23.33.2SEKSUALITEIT BELEVENDELEN
3533.3/3.33.33.3SEKSUALITEIT BELEVENSEKSUALITEIT BELEVEN
3543.3/3.43.33.4SEKSUALITEIT BELEVENBEGRIP OPBRENGEN
3553.3/3.53.33.5SEKSUALITEIT BELEVENPASSIE
3563.3/3.63.33.6SEKSUALITEIT BELEVENSPIRITUALITEIT
3573.3/3.73.33.7SEKSUALITEIT BELEVENONVOORWAARDELIJKHEID
3583.4/1.13.41.1BEGRIP OPBRENGENAANPAKKEN
3593.4/1.23.41.2BEGRIP OPBRENGENVOLHOUDEN
3603.4/1.33.41.3BEGRIP OPBRENGENSTRIJDEN
3613.4/1.43.41.4BEGRIP OPBRENGENAANTREKKEN
3623.4/1.53.41.5BEGRIP OPBRENGENFOUTEN DURVEN MAKEN
3633.4/1.63.41.6BEGRIP OPBRENGENANGST TOELATEN
3643.4/1.73.41.7BEGRIP OPBRENGENOPGEVEN
3653.4/2.13.42.1BEGRIP OPBRENGENKIEZEN
3663.4/2.23.42.2BEGRIP OPBRENGENWAARDEREN
3673.4/2.33.42.3BEGRIP OPBRENGENVOELEN
3683.4/2.43.42.4BEGRIP OPBRENGENRESPECTEREN
3693.4/2.53.42.5BEGRIP OPBRENGENVERSTERVEN
3703.4/2.63.42.6BEGRIP OPBRENGENONDERZOEKEN
3713.4/2.73.42.7BEGRIP OPBRENGENGELDINGSDRANG LOSLATEN
3723.4/3.13.43.1BEGRIP OPBRENGENSAMENWERKEN
3733.4/3.23.43.2BEGRIP OPBRENGENDELEN
3743.4/3.33.43.3BEGRIP OPBRENGENSEKSUALITEIT BELEVEN
3753.4/3.43.43.4BEGRIP OPBRENGENBEGRIP OPBRENGEN
3763.4/3.53.43.5BEGRIP OPBRENGENPASSIE
3773.4/3.63.43.6BEGRIP OPBRENGENSPIRITUALITEIT
3783.4/3.73.43.7BEGRIP OPBRENGENONVOORWAARDELIJKHEID
3793.5/1.13.51.1PASSIEAANPAKKEN
3803.5/1.23.51.2PASSIEVOLHOUDEN
3813.5/1.33.51.3PASSIESTRIJDEN
3823.5/1.43.51.4PASSIEAANTREKKEN
3833.5/1.53.51.5PASSIEFOUTEN DURVEN MAKEN
3843.5/1.63.51.6PASSIEANGST TOELATEN
3853.5/1.73.51.7PASSIEOPGEVEN
3863.5/2.13.52.1PASSIEKIEZEN
3873.5/2.23.52.2PASSIEWAARDEREN
3883.5/2.33.52.3PASSIEVOELEN
3893.5/2.43.52.4PASSIERESPECTEREN
3903.5/2.53.52.5PASSIEVERSTERVEN
3913.5/2.63.52.6PASSIEONDERZOEKEN
3923.5/2.73.52.7PASSIEGELDINGSDRANG LOSLATEN
3933.5/3.13.53.1PASSIESAMENWERKEN
3943.5/3.23.53.2PASSIEDELEN
3953.5/3.33.53.3PASSIESEKSUALITEIT BELEVEN
3963.5/3.43.53.4PASSIEBEGRIP OPBRENGEN
3973.5/3.53.53.5PASSIEPASSIE
3983.5/3.63.53.6PASSIESPIRITUALITEIT
3993.5/3.73.53.7PASSIEONVOORWAARDELIJKHEID
4003.6/1.13.61.1SPIRITUALITEITAANPAKKEN
4013.6/1.23.61.2SPIRITUALITEITVOLHOUDEN
4023.6/1.33.61.3SPIRITUALITEITSTRIJDEN
4033.6/1.43.61.4SPIRITUALITEITAANTREKKEN
4043.6/1.53.61.5SPIRITUALITEITFOUTEN DURVEN MAKEN
4053.6/1.63.61.6SPIRITUALITEITANGST TOELATEN
4063.6/1.73.61.7SPIRITUALITEITOPGEVEN
4073.6/2.13.62.1SPIRITUALITEITKIEZEN
4083.6/2.23.62.2SPIRITUALITEITWAARDEREN
4093.6/2.33.62.3SPIRITUALITEITVOELEN
4103.6/2.43.62.4SPIRITUALITEITRESPECTEREN
4113.6/2.53.62.5SPIRITUALITEITVERSTERVEN
4123.6/2.63.62.6SPIRITUALITEITONDERZOEKEN
4133.6/2.73.62.7SPIRITUALITEITGELDINGSDRANG LOSLATEN
4143.6/3.13.63.1SPIRITUALITEITSAMENWERKEN
4153.6/3.23.63.2SPIRITUALITEITDELEN
4163.6/3.33.63.3SPIRITUALITEITSEKSUALITEIT BELEVEN
4173.6/3.43.63.4SPIRITUALITEITBEGRIP OPBRENGEN
4183.6/3.53.63.5SPIRITUALITEITPASSIE
4193.6/3.63.63.6SPIRITUALITEITSPIRITUALITEIT
4203.6/3.73.63.7SPIRITUALITEITONVOORWAARDELIJKHEID
4213.7/1.13.71.1ONVOORWAARDELIJKHEIDAANPAKKEN
4223.7/1.23.71.2ONVOORWAARDELIJKHEIDVOLHOUDEN
4233.7/1.33.71.3ONVOORWAARDELIJKHEIDSTRIJDEN
4243.7/1.43.71.4ONVOORWAARDELIJKHEIDAANTREKKEN
4253.7/1.53.71.5ONVOORWAARDELIJKHEIDFOUTEN DURVEN MAKEN
4263.7/1.63.71.6ONVOORWAARDELIJKHEIDANGST TOELATEN
4273.7/1.73.71.7ONVOORWAARDELIJKHEIDOPGEVEN
4283.7/2.13.72.1ONVOORWAARDELIJKHEIDKIEZEN
4293.7/2.23.72.2ONVOORWAARDELIJKHEIDWAARDEREN
4303.7/2.33.72.3ONVOORWAARDELIJKHEIDVOELEN
4313.7/2.43.72.4ONVOORWAARDELIJKHEIDRESPECTEREN
4323.7/2.53.72.5ONVOORWAARDELIJKHEIDVERSTERVEN
4333.7/2.63.72.6ONVOORWAARDELIJKHEIDONDERZOEKEN
4343.7/2.73.72.7ONVOORWAARDELIJKHEIDGELDINGSDRANG LOSLATEN
4353.7/3.13.73.1ONVOORWAARDELIJKHEIDSAMENWERKEN
4363.7/3.23.73.2ONVOORWAARDELIJKHEIDDELEN
4373.7/3.33.73.3ONVOORWAARDELIJKHEIDSEKSUALITEIT BELEVEN
4383.7/3.43.73.4ONVOORWAARDELIJKHEIDBEGRIP OPBRENGEN
4393.7/3.53.73.5ONVOORWAARDELIJKHEIDPASSIE
4403.7/3.63.73.6ONVOORWAARDELIJKHEIDSPIRITUALITEIT
4413.7/3.73.73.7ONVOORWAARDELIJKHEIDONVOORWAARDELIJKHEID