Doosjes


Mensen hebben diep van binnen

doosjes voor herinneringen.

Daar komt, zonder dat je het weet,

Alles wat je niet vergeet!


't Ene doosje voor de dingen

die gelukkig zijn en goed.

't Andere is uitsluitend

voor verdriet en tegenspoed.


En nu weet ik een geheimpje

dat je niemand zeggen mag.

Zet het fijne doosje open,

op een akelige dag.


Neem er al het goede uit,

neem het voor je in gedachten.

Als je op de bodem stuit,

langer hoef je niet te wachten,

vliegt wanneer je heel diep zucht,

Al het nare op de vlucht!


Nee het is geen toverij.

Probeer het maar, het helpt bij mij!