Tijd

Steve Taylor schreef het boek 'Tijd maken: tijdsbeleving en hoe we ermee omgaan".
Het verscheen in 2008 in het nederlands; de engelse uitgave is van 2007 en heet 'Making Time'.

Het bibliotheekboek dat ik nu even heb, heeft voorin zo'n handig kaartje met een codering (415.8) en een samenvatting: "Uitleg over tijdsbeleving en hoe je psychologisch meer tijd kunt creëren en zo de kwaliteit en lengte van je leven kunt vergroten".

Op deze pagina neem ik even de tijd voor mijn associaties bij het begrip tijd.

Tijd zat, toch?

Charlie Chaplin

Stil de tijd

is een in 2009 verschenen boek van Joke J. Hermsen met als ondertitel 'Pleidooi voor een langzame toekomst'.

In het woord vooraf zijn we met haar 'In de luwte van de tijd': "Al na een week in een afgezonderd boerengehucht was ik mijn gevoel voor tijd kwijtgeraakt". Zodra je uit de wereld van de ' kloktijd ' ben gestapt, "stap je als het ware ook uit die tijd en kom je in een andere tijd terecht". Even verderop (pagina 11) schrijft ze: "... voel ik me min of meer samenvallen met een innerlijke tijd ".

In de inleiding 'De tijd dringt' herinnert ze aan de vijfde-eeuwse filosoof Augustinus, die schreef dat "de ware tijdmaat in onszelf zit, als een uitbreiding van de eigen ziel".

Het boek gaat langs vele bronnen, waaronder op pagina 139 de dichtbundel 'De aantochtster' van Henk van der Waal. Een fragment: "Zij lijkt ook uit een andere tijd afkomstig te zijn, want 'zij strijkt haar handen in tegen de wijzers van de klok en legt een knoop in je denken: niet als opmaat voor einde, maar als voorproefje van aanvang'".

Nog een laatste fragment (pagina 215) dat refereert aan ' De koele meren des doods ' van Frederik van Eeden, waarin Hedwig 'de tweespalt in zichzelf' moet ontdekken. "Wat bedoelde Van Eeden met deze tweespalt? Voor de mens zijn er volgens Van Eeden twee manieren om in het leven te staan. Hij kan zijn primaire behoeften en verlangens volgen die door zijn 'lagere zelf' worden ingegeven of hij kan proberen zich van dit lage 'ik' te ontdoen om tot een hoger 'zelf' te geraken. Deze als het ware dubbele gelaagdheid van het zelf, waarbij de ene laag op het materiële en de andere op het immateriële gericht is, wordt door Van Eeden ook aan een andere tijdervaring verbonden. De tweespalt speelt zich af tussen een tijdgebonden ik en een tijdloos zelf ."

Egoloosheid

De tijdverdrijver van Hermione (uit de Harry Potter boeken):

Momo woont helemaal alleen in de oude rune buiten de stad. De buurt is dol op haar, want Momo kan goed luisteren. Dan komen de tijdspaarders, die iedereen opjagen. Ze krijgen de hele stad in hun macht, behalve Momo.

Nog wat woorden, spreekwoorden en 'gezegden' met Tijd: Tijd van leven / Tijd is geld / Time is Art / Tijd vliegt / De Tijd stond stil / Tijd voor elkaar / Geen Tijd / Alle Tijd / Tijdloos / Tijdelijk.

Wat songteksten: Time will tell (ergens in een song van Demis Roussos / Waar is die TIJD van toen (Willeke Alberti) / Once upon a time (in the West) / Eén enkele seconde (regel in Zij is zo onbeschrijflijk mooi, mooi van Danny de Munck) / Morgen is vandaag (Soldaat van Oranje) / Elke dag denk ik aan morgen, want dan ben ik weer bij jou (Ronnie Tober).

Uit het boek van Steve Taylor:

Er zijn vijf wetten van tijd:

  • De tijd gaat sneller naarmate we ouder worden.
  • Nieuwe ervaringen en nieuwe omgevingen vertragen de tijd.
  • De tijd verstrijkt sneller als we ergens volledig door in beslag genomen worden.
  • Als we nergens door in beslag genomen worden, gaat de tijd langzaam.
  • De tijd gaat dikwijls langzaam of stopt helemaal in situaties waarin het ‘bewuste denken’ of het ego buiten werking is.

Over relativering van tijd:

  • De snelheid van de tijd hangt samen met de hoeveelheid informatie die we opnemen en verwerken. Hoe meer informatie er is, hoe langzamer de tijd gaat.
  • De snelheid van de tijd hangt af van hoe sterk en afgescheiden ons ego is. Naarmate de structuur van het ego zwakker is (bijvoorbeeld in de kindertijd of tijdens hogere bewustzijnstoestanden) verstrijkt de tijd langzamer.

Tijdbom

Een tijdbom is een bom waarvan het ontsteking is voorzien van een klok. De bom is zo gemaakt dat deze na een bepaalde tijd of op een bepaald tijdstip afgaat.

Het woord wordt ook overdrachtelijk gebruikt. "Ergens een tijdbom onder leggen", wil zoveel zeggen dat iets met een grote tijdsdruk moet worden uitgevoerd.

Er zijn verschillende methoden waarmee de ontstekingstijd kan afgesteld worden. Vaak wordt een klok gebruikt die kan afgesteld worden en ingebouwd is in de bom.

Bron: Wikipedia

Phileas Fogg is een bemiddeld man die in 1872 in zijn club in Londen wedt dat hij in tachtig dagen om de wereld kan reizen, van woensdag 2 oktober 20.45 uur tot zaterdag 21 december 20.45 uur. Hij wedt om 20.000 pond, de helft van zijn vermogen. De andere helft is bestemd voor de reis.

Toevallig heeft hij net zijn bediende ontslagen omdat die niet stipt genoeg was, en als nieuwe bediende de Fransman Passepartout in dienst genomen. Geheel onverwacht krijgt deze de opdracht hem op de reis te vergezellen.

Phileas heeft een strak TIJD- en REISschema opgesteld:

Traject Vervoermiddel Reistijd

   

Van Londen naar Suez

trein en stoomboot

7 dagen

Van Suez naar Bombay

stoomboot

13 dagen

Van Bombay naar Calcutta

trein

3 dagen

Van Calcutta naar Hongkong

stoomboot

13 dagen

Van Hongkong naar Yokohama

stoomboot

6 dagen

Van Yokohama naar San Francisco

stoomboot

22 dagen

Van San Francisco naar New York

trein

7 dagen

Van New York naar Londen

stoomboot en trein

9 dagen

Totaal

80 dagen

 


Tijdlijn filosofen en stromingen

Tijd is geld.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.

De tijd heeft vleugels en geen teugels.

(Fries voor: De tijd houdt geen pauze)

Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten.

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

De tijd is snel, gebruik haar wel.

Tijd heelt alle wonden.

Dat klinkt als een klok.


Time flies (Engels).

Marcel Proust
Op zoek naar de verloren tijd.

Deel 7: De tijd hervonden.

" Stichting De Tijdmachine zet zich in voor ouderen die zelfstandig wonen of wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Met een bewezen aanpak, aandacht en plezier dragen we in onze projecten bij aan het (structureel) verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. Daarmee hebben we sinds de oprichting van de stichting ruim 20.000 ouderen bereikt. Het doel is dat mensen zo veel mogelijk op hun eigen manier oud kunnen worden. Of zoals we dat zelf zeggen ‘Vergrijzen op eigen wijze’."

TIJDREIZEN

Een TIJD schrift, periodiek, maandblad of weekblad (ook magazine, Engels) is een periodieke publicatie die per aflevering bestaat uit een bundeling van artikelen. Een tijdschrift kan betaalde advertenties bevatten. In andere gevallen wordt het tijdschrift volledig gefinancierd door de verkoopprijs of functioneert het als een communicatiemiddel aan leden en donateurs van een organisatie. De meeste tijdschriften steunen op een gemengde financiering op basis van advertenties en verkoop.

Traditioneel wordt een tijdschrift op papier gedrukt. Er bestaan ook tijdschriften die alleen in digitale vorm verschijnen, zie digitaal tijdschrift.

Een tijdschrift onderscheidt zich van een dagblad door de frequentie van verschijnen, door een inhoudelijke thematiek en door het hebben van een omslag.

Bron: Wikipedia