Paulo Coelho - De alchemist

De Andalusisch schaapherder Santiago koestert van jongs af maar één wens: reizen, alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten hoe die in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart waarin de laatste waarheden over onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt.

De tekst op de Tafel van Smaragd van Hermes Trismegistus

(Het volgende is) waar, zonder leugen, zeker en zeer waar:

“Wat lager is, is zoals wat hoger is en wat hoger is, is zoals wat lager is”; (Denk hieraan) bij het verrichten van de wonderen van de ene zaak. En zoals alle dingen zijn ontstaan uit het ene, door bezinning op het ene, zo (zijn) alle dingen geboren uit deze ene stof door middel van aanpassing.

De vader ervan is Zon, de moeder ervan is Maan.

De wind heeft het gedragen in zijn buik. De voedster van de aarde zij is, vader aller perfectie de wereld hij is/zij is hier. De kracht ervan is volkomen.

Bron: Thoth en de boodschap van Atlantis I.

Zie ook: Wikipedia : Smaragden Tafel.