Bronnen

Voor het creëren van deze site heb ik gebruik gemaakt van tal van bronnen. Ik sprak met vrienden, vriendinnen, bladerde en las in boeken, luisterde naar muziek of werd geraakt door iets wat zomaar (synchronisch) langskwam.

Op deze pagina probeer ik enigszins bij te houden, welke bronnen mijn zoal inspireerden.

Voor alles en iedereen: een GROOT dankjewel voor jullie bijdragen!

Taaluilen

Tijd

DE TIJD; de vierde dimensie in de kunst. 1984.

Taylor, Steve : Tijd maken; tijdsbeleving en hoe we er mee omgaan. 2008.

Chopra, Deepak : Synchronisch leven: de onbegrensde kracht van het zinvolle toeval. 2007.


Tarot

Franklin, Anna : The Sacred Circle tarot; a celtic pagan journey. 1998. [8e druk, 2005]

Droesbeke, Erna : KAARTLEGGEN met Mlle Lenormand. 1996,

Tzolkinkalender

Zie: Boeken en Sites over de Tzolkin.

Geschiedenis

Robinson, Andrew : Alfabet, hiëroglief en pictogram; de geschiedenis van het schrift. 2004.

Esoterie | Magie | het Occulte

Gabrielli, Alexandra : Kabbala; de complete gids. 2002.

Greer, John Michael : HET OCCULTE; Van alchemie tot wicca: een chronologisch overzicht. 2019. [Dankjewel Marian Vijsma].

Blavatsky, H.P. DE GEHEIME LEER; de synthese van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerten. 1888, 1931.

Runen

Cook, Kay T. : Runes and rainbows; Reading the Runes, Chakras and Universal Energies / Integrated Toosl of Insight, Inspiration and Empowerment. 2014.

Eason, Cassandra : RUNEN; lezen en begrijpen. 2004.

Inspiratie
( adem van de geest )

Frans van Fraijenhove

Loes Huijgens (zie ook MijenZorg.nl , waar alles ...

MijenZorg

Henny van Buytene

Marian Vijsma

Ronald Bor

Edwin Ooms

Marian Jacobs


I Tjing

Smith, Clifford en Richard Wilhelm : I Tjing-kaarten. 1975.

Farnell, Kim : I CHING (Orion Plain and Simple). 2017.