Dear Father, we dream

Nog geen jaar geleden werd Greet - een hartsvriendin van een zeer bevriend echtpaar en van ons - 75 en dat vierde ze. We waren er en spraken ook een hele tijd met Hans die nog steeds in Spanje woonde en met Renée en haar man Piet. Renée is de oudste van de twee dochters van het zeer bevriende echtpaar, Gon en Wim. Maar afgelopen donderdag 22 juli 2021 moesten we bij hen, haar man Piet, de hartsvriendin die nog 75 is, Hans die voorgoed terug is uit Spanje, en vele vele anderen AFSCHEID nemen van Renée. Renée Kauffmann - de Ridder

Want ineens was er een kanker, zou ze misschien nog net december halen, werd dat snel eerder, nog eerder en een sterven ineens.

Voor het afscheid (het is 'Coronatijd') met velen (afstand houden) was alleen een speciale lokatie geschikt en dat bleek de GOEDE RAAD KERK* te zijn in Den Haag.

Tijdens het afscheid werd er gesproken door verschillende mensen. Ook Piet, haar man, sprak zelf over haar. Hun dochter Marije las een gedicht voor uit een boekje dat ze haar moeder pas had gegeven.

Piet citeerde enkele uitspraken van Renée die ze nogal eens gebruikte. 'Adem in, adem uit', bleef me bij. En natuurlijk was er ook muziek. Twee nummers van Danny Vera én 'DEAR FATHER, WE DREAM' van Neil Diamond. Oh, wat klonk dit krachtige nummer van Neil Diamond sterk door het vooral geometrisch zo prachtige kerkgebouw en hoe bijzonder dat ik het verloop en de woorden van dit nummer direct weer wist. Ik heb de plaat nog en draaide die vroeger veel.

Zie ook: Jonathan Livingston Seagull


* De Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk, of kortweg de Goede-Raadkerk, is een rooms-katholiek kerkgebouw aan de Bezuidenhoutseweg in de Haagse wijk Bezuidenhout. De kerk is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Goede Raad. Tegenwoordig wordt de kerk gebruikt door de Engelstalige katholieke parochie Church of Our Saviour.

Rondom de kerkbanken staan aan vier zijden 4 ronde kolommen, het plafond telt 7 x 7 = 49 vierkanten en bovenin rondom zijn aan vier zijden steeds 9 ramen.

De voorloper van deze kerk, eveneens met de naam Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk werd in 1945 verwoest tijdens het bombardement op het Bezuidenhout. Direct na de oorlog werd besloten tot nieuwbouw. De bouw begon in 1946 en was voltooid in 1954. In plaats van een exacte herbouw van de neogotische kruisbasiliek werd er gekozen voor een nieuw ontwerp door Jan van der Laan in de stijl van de Bossche School. De vierkante centraalbouw paste beter bij de nieuwe liturgische ideeën van na de oorlog.


Rij van Padovan Raster met de verhouding van het Plastisch getal

Het belangrijkste kenmerk van de Bossche School is de toepassing van een strikt verhoudingensysteem, gebaseerd op het zogeheten plastische getal, een proportie gebaseerd op onze driedimensionale – vandaar 'plastische' – perceptie van de wereld om ons heen. Een ander belangrijk concept in de theorie is de 'cella' of kamer, de kleinste ruimte binnen een gebouw, die ontstaat tussen vier wanden die 'in elkaars nabijheid staan'. De grootte van de cella dient direct gerelateerd te zijn aan de muurdikte, en vormt op zijn beurt de basis voor het gehele ontwerp. Vaak wordt de regel aangehouden dat de grootste lengte of breedte van de cella maximaal zeven keer de muurdikte mag bedragen.