Tjitse Boersma
 aanvulling op mijn sollicitatie op de vacature van
 Coördinator Digipunt
 Ziekenhuis Zuyderland

Een eenvoudige collage met twee in het ziekenhuis opgenomen video's, een 'jeugdige' video op de schommel en wat foto's.

De eerste video maakte ik eigenlijk per ongeluk maar is ook een associatie met het werkzaam zijn in het ziekenhuis. De tweede video legt één van de beelden in de hal vast, die ik zelf heel mooi vind. Ik heb geprobeerd geen personen te filmen maar dat was in de drukte best lastig. 😉

Bij de specialist (ik ben mee met mijn partner en vul zo nodig aan) laat ik me ook maar ontvallen dat ik heb gesolliciteerd. Ze mopperde over haar printer die ’s-ochtends één A4-tje printte, maar daarna niets meer … Ik heb al even snel onder de tafel doorgekeken, zie dat de printer aanstaat maar ook een losse kabel … “Bel vooral het Servicepunt”, zeg ik. “Misschien worden we wel collega’s”, zegt ze. “Ja”, zeg ik. “Dat zou fijn zijn”.

In de hal keek ik nu eens anders naar het ‘informatiebord’. Ik maakte er een foto van en omdat dat opviel was ik ineens in gesprek met twee van de vrijwilligers in de buurt van het bord. “Het is voor een sollicitatie”, zeg ik. ”Ja, hier in het ziekenhuis”. Eén van de vrijwilligers vertelt enthousiast dat ze ook een dagdeel op de dagverzorging doet. We spreken ook over de Digitalisering en hoe niet iedereen daar even ‘blij’ mee is. Een leuk gesprek!

Is het niet: "... en meld u bij de zuil" of "... en meldt u zich bij de zuil"? Het ezelsbruggetje dat voor mij altijd werkt  om de  t aan het einde te horen is  het werkwoord vervangen door het werkwoord lopen. Dan hoor je de t. [''... en loop u bij de zuil" of "... en loopt u zich bij de zuil". [Ik heb vaak drukproeven gecontroleerd, vandaar].

Met hartelijke groet en met of zonder mij:

S6 met het Digipunt!

 

Tjitse Boersma
Professor Zeemanstraat 6, 6164 BJ Geleen

06 - 40 89 30 42