Joseph - Laat je droom bestaan

Sluit alle deuren maar | Doof alle sterren maar | Demp elk geluid | En verduister het licht
Spot maar en fluister maar | Haat en verstoot me maar | Keer mij de rug toe | Vergeet mijn gezicht
En ik lijd zonder bitterheid | Een dag of een eeuwigheid | Ik vraag niet om antwoord | Niet hier niet vandaag
Sloop al mijn dromen maar | Steel mijn geliefden maar | Kind'ren van Israel | Zijn nooit alleen
En de wanhoop nabij, | Zal ik sterk zijn en vrij | Want mij is een land beloofd | En daar ga ik heen
Sluit alle deuren maar | Doof alle sterren maar | Demp elk geluid | En verduister het licht
Geef mij dan een nummer | In plaats van mijn naam | Ontken mij, vergeet mij | Ik heb niet bestaan
Ik ben niet belangrijk | Ik ben maar een enkeling | Vermoord mij, begraaf mij | En laat mij vergaan
En ik lijd zonder bitterheid | Een dag of een eeuwigheid | Ik vraag niet om antwoord | Niet hier niet vandaag
Sloop al mijn dromen maar | Steel mijn geliefden maar | Kind'ren van Israel | Zijn nooit alleen
En de wanhoop nabij, | Zal ik sterk zijn en vrij | Want mij is een land beloofd | En daar ga ik heen