Het verborgen pad

Onze aarde heet Gaia. En 'Het verborgen pad' is een kaart uit het Gaia orakel. Ergens in Delft, op huisnummer 111 en na drie trappen, staat deze kaart in de buurt van haar keuken. Kom en stap mee IN de kaart ....

Gaia orakel: Het verborgen pad

Je hebt ver gereisd, op zoek naar de diepere zin van het leven, naar vervulling.
Je hebt vooruitgang geboekt, en vele waardevolle lessen geleerd.

Je wilt deze weg vervolgen, maar de weg lijkt op te houden. Hoe ga je nu verder?
De symbolische afbeelding op deze kaart laat een magisch bos zien: dat lijkt uit te nodigen, maar de weg er naar toe en er doorheen is niet duidelijk.

Een tastbaar, zichtbaar pad is er niet, en toch is er een pad.
Tussen de bomen zie je een symbool voor eeuwig leven, en rechts een symbool voor heling en bescherming.

Deze kaart nodigt je uit op spiritueel niveau verder te gaan, en belooft je heling en bescherming onderweg.
Vooruitgang kan nu alleen nog geboekt worden als geest en materie samengaan, je verstand moet op één lijn komen met je hart.

Als verstand en hart op hetzelfde punt gericht zijn, zijn er grote dingen mogelijk.
Dit is echte spirituele alchemie, alles wat je wilt bereiken, kun je ook bereiken.




Bron: https://online-orakels.nl/orakelkaarten/gaia-orakel/het-verborgen-pad


"Het Gaia Orakel wil je de richting van de liefde wijzen, en je helpen de antwoorden te vinden die je zoekt. Het doel van het Gaia Orakel is je de richting van de liefde te wijzen. Zij begeleidt je, en geeft je heling en vrede. We hopen dat ze je zal inspireren en dat je haar liefde mag ervaren. Vergeet echter niet, dat haar liefde en begeleiding niet beperkt zijn tot de afbeeldingen en de tekst van deze kaarten. Gaia's bezielde aanwezigheid kan op vele manieren worden ervaren, en haar wijsheid kent vele vormen - bijvoorbeeld via de eerste woorden die je leest als je een willekeurig boek openslaat, of via een mededeling op een verkeersbord of in een reclame. Haar hulp kan zelfs ook komen in de vorm van een blokkade, een belemmering, waardoor je leven in een heel andere richting wordt geleid. Het kan komen via een toevallige ontmoeting, via een vriendelijk gebaar van een vreemde, of via een lied dat je hoort. Haar begeleiding is altijd overal om ons heen. Zij voorziet ons van eindeloos veel mogelijkheden, die we intuïtief kunnen waarnemen, als we leven met een open hart en een open geest. En bovenal, bedenk dat Gaia ons altijd zal leiden naar ons eigen hart. Want alleen door ons hart kan de uiteindelijke voorspelling worden onthuld - en die voorspelling is eigenlijk altijd liefde."

Trek een kaart: https://online-orakels.nl/orakelkaarten/gaia-orakel